Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Strategie przetrwania. Integracja imigrantów na polskim rynku pracy
 

Celem projektu jest rozpoznanie strategii adaptacyjnych wykorzystywanych przez obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także diagnoza czynników ułatwiających i utrudniających ich adaptację. W ramach badań  przeanalizowane zostaną istniejące dane i regulacje prawne, a także przeprowadzone wywiady z przedstawicielami środowisk imigranckich i urzędów oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki imigracyjnej w kontekście rynku pracy. W wyniku projektu powstanie publikacja skierowana do przedstawicieli instytucji zajmujących się integracją w Polsce, przedstawiająca diagnozę istniejącej sytuacji, przyjmowane przez imigrantów strategie adaptacyjne.

  • W dniu 23 października 2009 r. (PAIiIZ, ul. Bagatela 12, Warszawa) odbędzie się międzynrodowa konferencja "Polityka migracyjna: perspektywy Polski i Ukrainy" podsumowująca badania strategii adaptacyjnych Ukraińców na polskim rynku pracy >>>>>

Analizy powstałe w ramach projektu:

J. Frelak (red.) Strategie przetrwania.

A. Kordasiewicz: Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie

J. Konieczna-Sałamatin: Integracja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy

K. Fijałkowska, J. Wiśniewski: Polityka miracji w programie polckiej prezydencji w Unii Europejskiej

M. Bieniecki, M. Pawlak: Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej


Projekt "Strategie przetrwania – integracja imigrantów na polskim rynku pracy" współfinansowany jest ze środków   Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter