Status:

Projekt

Podziel się
SPLIN to dwuletni europejski projekt badawczy dotyczący roli instytucji partnerów społecznych w kontrolowaniu i egzekwowaniu standardów pracy. Przedmiotem badania są innowacyjne i skuteczne rozwiązania oparte na udziale partnerów społecznych mające na celu zapewnienie uczciwych warunków pracy w dwóch sektorach: budownictwie i międzynarodowej żegludze morskiej. Badania empiryczne są prowadzone w czterech różnych krajach w ścisłej współpracy z odpowiednimi instytucjami partnerstwa społecznego.

W Austrii, Hiszpanii i Polsce badane są rozwiązania w branży budowlanej. Jakie są potencjalne wkłady partnerów społecznych i instytucji partnerów społecznych w celu egzekwowania standardów pracy, zapobiegania i zwalczania naruszeń? Jak funkcjonuje współpraca i koordynacja z inspektoratami pracy? Jakie są ich podstawy działania, cele i metody pracy? Jakie są podobieństwa i różnice wynikające z odrębnych uwarunkowań w poszczególnych krajach?

Natomiast w Hiszpanii, Polsce i Finlandii analizowane są metody pracy i działania inspekcyjne związków zawodowych w żegludze międzynarodowej. Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) opracowała wspólne międzynarodowe standardy pracy i wdraża je we współpracy z krajowymi związkami zawodowymi. Jakie są specyficzne cechy inspekcji pracy i egzekwowania standardów pracy w tych trzech krajach? Jaka jest współpraca z innymi instytutami, władzami krajowymi i ITF?

Po zakończeniu badań empirycznych zorganizowane zostaną regionalne i ponadnarodowe warsztaty w celu zbadania możliwości przeniesienia rozwiązań, inicjatyw i metod pracy do innych sektorów, regionów lub krajów.

Instytut Spraw Publicznych odpowiada za realizację badań w Polsce. Pozostałymi  partnerami  badawczymi projektu są  stowarzyszenie branżowe Notus z Hiszpanii oraz Uniwersytet  Jyväskyla  z Finlandii, a liderem projektu austriacki ośrodek badawczy FORBA.  Partnerami stowarzyszonymi są: Fundusz Wypoczynkowy i Rozliczeniowy Pracowników Budowlanych  z Austrii, związek zawodowy Budowlani z Polski  oraz Fundacja Laboral de la Construcción des Principado de Asturias z Hiszpanii.

Aktualności projektu dostępne są pod adresem:  http://splin.forba.at

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 28.02.2021


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (VP/2018/004).


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter