Status:

Projekt

Podziel się

Slogany czy konkrety? Ocena realizacji wspólnych polsko-niemieckich działań


Slogany czy konkrety? Ocena realizacji wspólnych polsko-niemieckich działań

Tematyka projektu: Współpraca polsko-niemiecka w relacjach dwustronnych i na arenie europejskiej
Czas realizacji: marzec 2012 – czerwiec 2012 (I edycja)
jesień 2012 (II edycja)

W ramach projektu organizujemy debaty poświęcone ewaluacji stosunków polsko-niemieckich:
- "Stosunki polsko-niemieckie w kontekście europejskim. Realizacja programu współpracy w rok po jego podpisaniu" (2 października 2012) (na stronie seminarium notatka!)
- "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie Paktu Fiskalnego - implikacje dla Europy, implikacje dla Polski" (13 września 2012)

Na seminarium 2.10.2012 zaprezentowany zostanie raport z badań A. Łada, Slogany czy konkrety? Ocena realizacji polsko-niemieckiego Programu Współpracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 

Badania realizowane w drugiej edycji projektu, realizowanej na jesieni 2012 odwołują się do współpracy polsko-niemieckiej przy kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Niemcy, będące czołowym graczem w UE oraz Polska, nie będąca w strefie euro, mają w wielu obszarach rozbieżne poglądy. Jednocześnie oba rządy deklarują chęć konsultowania stanowisk i otwartości na wzajemne propozycje. Obecna dynamika wydarzeń wskazuje jednak, ze ich stanowiska mogą się coraz bardziej oddalać.

Projekt składać się będzie z następujących części:

1. Przeprowadzenia badań na temat niemieckich i polskich planów dotyczących reformy instytucjonalnej UE
2. Opracowania wyników badań i wydania raportu
3. Publikowania tekstów przedstawiających bieżące wnioski z prowadzonych badań na blogu Agnieszki Łady Apetyt na Europę

Pierwsza edycja projektu:

Główne pytania badawcze:
• Czy deklaracje o polsko-niemieckiej współpracy są realizowane?
• Gdzie współpraca faktycznie ma miejsce, a gdzie pozostaje na poziomie deklaracji?
• Dlaczego nie wszystkie zapowiedzi kooperacji są realizowane?
• Jak wzmocnić współpracę bilateralną?

Przebieg projektu:
Projekt zakłada serię powtarzanych regularnie badań oraz stały monitoring rozwoju stosunków polsko-niemieckich. W każdej edycji wybierane będą polsko-niemieckie projekty i wydarzenia, które będą analizowane od względem ich realizacji oraz wpływu na rozwój relacji pomiędzy Polską a Niemcami. Na podstawie wniosków z badań formułowane będą rekomendacje, co i w jaki sposób można usprawnić w stosunkach polsko-niemieckich.

Projekt składać się będzie z następujących części:
1. Badań na temat realizacji projektów zapisanych w agendzie projektów przyjętej z okazji XX-lecia Traktatu współpracy (analiza materiałów w prasie i źródłach, wywiady z urzędnikami).
2. Opracowania wyników badań i wydania raportu
3. Debaty i promocji raportu

Kontakt:
Agnieszka Łada
agnieszka.lada@isp.org.pl
(22) 556 42 88

Projekt jest wspierany przez Fundację im. Konrada Adenauera        


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter