Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Seniorzy - nowa generacja: akademia aktywności lokalnej


Seniorzy - nowa generacja: akademia aktywności lokalnej

Idea:

Przedsięwzięcie odpowiada na problem związany ze słabą aktywnością obywatelską i społeczną seniorów, w tym w szczególności mężczyzn oraz brakiem oferty skierowanej do nich przez podmioty zajmujące się działaniem na rzecz osób starszych, jak: uniwersytety trzeciego wieku, lokalne domy kultury, biblioteki, muzea, koła emerytów, etc.


Cele:

Przez realizację zaplanowanego przedsięwzięcia zamierzamy:

1.    upowszechnić wśród osób starszych (w tym mężczyzn) w dwóch wybranych miejscowościach – Tarnobrzegu i Piekarach Śląskich wiedzę nt. możliwych form społecznego i obywatelskiego angażowania się oraz wartości takiej aktywności,
2.    zwiększyć w wybranych społecznościach lokalnych ofertę aktywności/form angażowania się kierowaną do emerytowanych mężczyzn (i dostosowaną do ich oczekiwań) i łączącą ich z przedstawicielami młodszych pokoleń oraz upowszechnić (dzięki zastosowanej metodologii realizacji projektu oraz wypracowanych wspólnie z mieszkańcami pomysłów działań) formy partycypacyjnego wypracowywania pomysłów działań skierowanych do osób starszych,
3.    zintegrować dwa środowiska lokalne wokół problemów aktywizacji społecznej osób starszych, w tym wzmocnić potencjał lokalnych instytucji działających na rzecz osób starszych, a przede wszystkim Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nie tylko jako ważnych platform edukacyjnych, ale także lokalnych liderów i animatorów aktywnego starzenia się,
4.    uwrażliwić przedstawicieli lokalnych elit i pracowników organizacji kierujących swoje wsparcie do osób starszych na specyficzne potrzeby emerytowanych osób, a w szczególności mężczyzn,
5.    promować ideę aktywnego starzenia się i wizerunek osoby starszej jako osoby aktywnej,
6.    wzmacniać integrację międzypokoleniową jako narzędzia służącego  m.in. wymianie kompetencji i przekazywaniu wiedzy,
7.    zwrócić uwagę szerszej opinii publicznej na niedostrzeżony jak dotąd problem bierności i niewykorzystania przez społeczności lokalne potencjału mężczyzn – seniorów.


Najważniejsze działania:


•    OKREŚLENIE POTRZEB: analiza desk reserach i raport przygotowany na podstawie zwiadu badawczego w Tarnobrzegu i Piekarach Śląskich, mającego na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań miejscowych osób starszych, a w szczególności mężczyzn,
•   DZIAŁANIA Z PARTNERAMI LOKALNYMI:  spotkania, warsztaty wyjazdowe i zajęcia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu i Piekarach Śląskich,
•    UPOWSZECHNIENIE DOŚWIADCZEŃ: poradnik prezentujący wypracowane w każdej ze społeczności rozwiązania aktywizujące osoby starsze i metodologię pracy nad nimi.


Partnerzy:


•    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu  przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
•    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piekarach ŚląskichTermin realizacji: listopad 2012-czerwiec 2013

Publikacje:


Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji. Tomasz Schimanek, Zbigniew Wejcman


Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter