Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Seminarium "Kobiety, mężczyźni, parytety"


W ramach projektu „Obserwatorium demokracji w Polsce” ISP zorganizowało spotkanie prezentujące analizę „Kobiety, mężczyźni, parytety”. Prof. Małgorzata przedstawiła swoje stanowisko w kwestii zagwarantowania równowagi płci w gremiach sprawujących władzę przy pomocy mechanizmu kwot. Prof. Wojciech Sadurski z Uniwersytetu w Sydney omówił potencjalne problemy konstytucyjne związane z projektem wprowadzenia parytetów do polskiego prawa wyborczego. Seminarium było okazją do zaprezentowania różnorodnych opinii na temat uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i społecznym w Polsce przez przedstawicieli świata akademickiego, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów administracji państwowej.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter