Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Seminarium "Być imigrantką... Gender a integracja"


 W ramach projektu „Polskie Forum Integracyjne” Instytut Spraw Publicznych zorganizował seminarium, którego celem było zainicjowanie dyskusji na następujące tematy:
  • w jakim stopniu imigrantki są zintegrowane w polskim społeczeństwie,
  • jak wyglądają ich relacje z pracodawcami,
  • co stanowi dla nich największe bariery w życiu codziennym „na obczyźnie”.
Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki badania: Integracja zawodowa Ukrainek pracujących w sektorze usług domowych w Polsce. Pytania badawcze dotyczyły wzajemnego postrzegania się pracodawców i ukraińskich imigrantek, współistnienia na rynku usług domowych Polek i Ukrainek oraz zależności jakości relacji z pomocą domową a narodowością.

W drugiej części spotkania w prezentacji: Emigracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej podjęto zagadnienie emigracji kobiet z punktu widzenia społecznego kształtowania płci, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ról społecznych i podziału ze względu na płeć. Genderowy kontekst emigracji kobiecej przedstawiono w perspektywie globalnego rynku pracy domowej i opiekuńczej: uwarunkowań pojawienia się tego rynku, specyfiki i warunków pracy oraz konsekwencji dla kobiet emigrantek. Uzupełnieniem był komentarz dotyczący sytuacji Polek w Wielkiej Brytanii.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter