Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym
Kierownik projektu: dr Jacek Sroka
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: listopad 2004 – styczen 2006
Zródło finansowania: Fundacja im. Friedricha Eberta, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu był opis i analiza struktury układów sieciowych wyłaniających się w ramach dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Projekt stanowił kontynuację prac badawczych nad dialogiem społecznym prowadzonych w 2004 roku. Prace ekspertów, realizujacych to przedsiewziecie, koncentrowały sie na przeprowadzeniu badań w ośmiu wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, a nastepnie analizie zebranego materiału, z akcentem na diagnozę możliwości zarządzania siecią przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych (aktorów wojewódzkich komisji dialogu społecznego). Informacje i analizy zgromadzone w projekcie zostały opublikowane w formie raportu. Projekt zakończyła ogólnopolska konferencja podsumowująca (31 stycznia 2006) pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu zostały zaprezentowane w książce:

  • "Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym", red. Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006

 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter