Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Równościowy samorząd II


Projekt „Jestem mamą w Polsce – II edycja” polega na wsparciu cudzoziemskich kobiet (migrantek i uchodźczyń), które spodziewają się dziecka, a także mam dzieci w wieku 0-6 lat. Beneficjentami pośrednimi projektu są także ich dzieci. Jest on kontynuacją projektu „Jestem mamą w Polsce” realizowanego w latach 2014-2015 przez PFM oraz dwóch projektów szkoleniowych skierowanych do kobiet-migrantek i kobiet-uchodźczyń - „Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji”, „Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce” oraz „Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego” realizowanych przez ISP od 2011 r. Projekty te ciesząsię ogromną popularnością wśród cudzoziemek.
 
Na projekt składać się będą następujące działania:
1) międzykulturowe szkoły rodzenia dla uchodźczyń i obywatelek państw trzecich;
2) grupy wsparcia oraz indywidualne wsparcie psychologiczne dla uchodźczyń oraz obywatelek państw trzecich;
3) spotkania informacyjne oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich dla uchodźczyń oraz obywatelek państw trzecich;
4) wydanie publikacji „Jesteśmy rodzicami w Polsce”;
5) warsztaty psychoedukacyjne dla uchodźczyń i obywatelek państw trzecich.
 
Projekt przewiduje przekazanie beneficjentkom informacji ważnych dla właściwego przygotowania się do porodu i opieki nad niemowlęciem, pod względem zdrowotnym i opiekuńczym, ale też psychologicznym i prawnym – w postaci międzykulturowej szkoły rodzenia. Będą one prowadzone regularnie w Warszawie (średnio 1 raz na kwartał) i dostępne dla imigrantek i uchodźczyń. Jej dwie edycje odbędą się także w Ośrodku dla Cudzoziemców Warszawa-Targówek.
 
Zajęcia w ramach szkoły rodzenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną położną  i przez psycholożkę międzykulturową.  Program szkoły rodzenia będzie obejmować zajęcia dotyczące przebiegu ciąży i rozwoju dziecka, zmian w organizmie matki, odżywiania i opieki medycznej w czasie ciąży, przebiegu porodu, opieki nad niemowlęciem. Będzie też dotykał tematów psychologiczno-międzykulturowych. Ważnym obszarem wiedzy przekazywanej podczas  szkoły rodzenia są zagadnienia dotyczące przygotowania psychicznego do porodu i rodzicielstwa, z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz psychologicznych i społecznych skutków migracji/uchodźstwa. W ramach trwających obecnie projektów PFM spotyka się z zainteresowaniem kwestią legalizacji pobytu dzieci urodzonych w Polsce. Odpowiadając na tę potrzebę, program szkół rodzenia jest uzupełniony o spotkania z prawnikiem, który wyjaśni status prawny nowo narodzonego dziecka w Polsce i kroki potrzebne do jego legalizacji.
 
Uzupełnieniem międzykulturowej szkoły rodzenia będzie stałe, regularne wsparcie psychologiczne dla młodych mam. Prowadzone będę grupy wsparcia zarówno w Ośrodku dla Cudzoziemców Warszawa-Targówek, jak i otwarte spotkania w siedzibie PFM przy ul. Szpitalnej w Warszawie. Zajęcia prowadzone będą przez psycholożkę międzykulturową, w każdej z lokalizacji jeden raz w tygodniu. Każde spotkanie będzie składało się z części grupowej, o charakterze warsztatowym, a także z części, w której kobiety będą mogły zasięgnąć indywidualnych porad psychologicznych.
 
Ponadto w ramach projektu zrealizujemy 20 spotkań informacyjnych ze specjalistami (12 podczas grupy wsparcia i 8 otwartych) w siedzibie Fundacji oraz 12 spotkań w ośrodku na Targówku. W zależności od potrzeb będziemy zapraszać na spotkania lekarzy (alergologów, pediatrów, neurologów i innych) oraz fizjoterapeutów. Zorganizujemy także spotkania z prawnikami czy specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Projekt obejmuje także napisanie i wydanie publikacji „Jesteśmy rodzicami w Polsce”, skierowanej do obojga rodziców. Treści w niej zawarte będą rozwijać kompetencje wychowawcze rodziców, dostarczą informacji na temat rozwoju dziecka i sposobów jego wspierania. Będą także bazą wiedzy dotyczącej systemu opieki nad małymi dziećmi – wyjaśnimy, w jaki sposób funkcjonują polskie żłobki i przedszkola oraz punkty opieki dziennej, jak i kiedy korzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznych. W broszurze „Jesteśmy rodzicami w Polsce” opublikowane zostaną także kompleksowe informacje na temat zasiłków dla rodzin z małymi dziećmi. Broszura będzie wydana w 5 językach – po rosyjsku, angielsku, arabsku, wietnamsku i po polsku.
 
Ważnym elementem projektu będzie cykl warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do kobiet uchodźczyń oraz kobiet migrantek. Warsztaty wyrabiają umiejętności psychospołeczne i podnoszą kompetencje życiowe. Warsztaty prowadzone będą w języku beneficjentek w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski, a w przypadku migrantek ekonomicznych w większych ośrodkach miejskich, głównie w Warszawie.    
                                                                                                                                                                                                  
Projekt realizowany będzie w partnerstwie Fundacji Polskie Forum Migracyjne i Instytutu Spraw Publicznych. Otrzyma on także „matronat” Fundacji Rodzić po Ludzku i Fundacji Mama. Będziemy się starać także o patronat medialny portali i gazet o tematyce rodzicielskiej, np. mamadu.pl, Gaga, dziecisawazne.pl. W dalszym ciągu wydarzenia projektowe będą relacjonowane na blogu www.mamawpolsce.wordpress.com (od maja 2014 r. odnotowano 5180 wejść na bloga).
 

 

 

   Projekt „Jestem mamą w Polsce – II edycja” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter