Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Równościowy samorząd


Projekt „Równościowy samorząd” poprzez cykl szkoleń i seminariów skierowanych do osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego ma na celu podniesienie standardów prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej.

W ostatnich latach obserwujemy narastającą różnorodność wśród mieszkańców Warszawy. W sposób naturalny wiąże się to z potrzebą wzrostu świadomości i wiedzy na temat polityki antydyskryminacyjnej w szczególności pośród pracowników instytucji administracji publicznej, którzy mają znaczący i bezpośredni kontakt z osobami narażonymi na zachowania dyskryminacyjne.

W ramach projektu odbędzie się pięć dwudniowych szkoleń, podczas których pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej oraz wydziałów spraw społecznych i zdrowia dla dzielnic m.st. Warszawy, przyswoją wiedzę z zakresu równościowego traktowania, poprzez nabycie wiedzy w zakresie:
  • mechanizmów  zjawiska dyskryminacji,
  • aktów prawnych chroniących przed dyskryminacją i mobbingiem,
  • umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej,
  • zwiększania wrażliwości na sytuację osób doświadczających i narażonych na dyskryminację.
Jednocześnie planowane szkolenia będą stanowiły przygotowanie do uczestnictwa w seminariach tematycznych, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę na temat sytuacji osób należących do grup dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację, a także zapoznają się z tematem od strony praktycznej. Pięć planowanych spotkań będzie dotyczyć dyskryminacji:
  • ze względu na kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, wyznanie i światopogląd
  • ze względu na płeć
  • ze względu na wiek
  • ze względu na niepełnosprawność
  • ze względu na tożsamość i orientację seksualną
Efektem seminariów i szkoleń edukacyjnych będzie promocja oraz podniesienie wiedzy o prawie antydyskryminacyjnym, a także zwiększenie kompetencji w zakresie mechanizmów powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, jak również rozpoznawania, reagowania i przeciwdziałania im.
 
Partnerzy:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Urzędu m. st. Warszawy.

Termin realizacji projektu: 01.10.2013r. – 31.12.2013r.
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter