Status:

Projekt

Podziel się

Rola samorządów w polityce zagranicznej RP (2012)


Rola samorządów w polityce zagranicznej RP

Głównym celem projektu realizowanego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej był rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej samorządowego wymiaru. Ogólnopolski zasięg badania pozwolił na poznanie opinii samorządów różnego szczebla, z różnych regionów kraju i o różnej dynamice prowadzenia współpracy międzynarodowej. Wyniki badania są wkładem w wypracowanie mechanizmów i narzędzi realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej na poziomie samorządowym.

Czas realizacji: 14.09.2012 r. - 14.12.2012 r.

Projekt składał się z następujących części:

1. Przygotowanie przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych ankiet ilościowych i jakościowych oraz przeprowadzenie badania. Ankieta rozesłana została do wszystkich samorządów w Polsce, a badanie jakościowe, mające na celu pogłębienie wiedzy uzyskanej poprzez badanie ankietowe, przeprowadzone zostało w 16 samorządach miejskich. Analiza wyników badania zakończona została publikacją raportu pt. "Polskie samorządy i ich rola w polityce zagranicznej".
 
2. Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pt. „Rola samorządów w polityce zagranicznej RP” w dniach 5-6 grudnia 2012 r. Tematyka spotkania objęła m. in. prezentację założeń polskiej polityki zagranicznej, w kontekście lokalnym i regionalnym oraz prezentację wyników badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych.
 
3. Utworzenie strony internetowej upowszechniającej projekt i jego rezultaty (www.polityka-zagraniczna-samorzad.info). W przyszłości możliwe będzie przekształcenie witryny w narzędzie informacyjne, platformę wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów do realizacji projektów. Strona współtworzona przez Związek Miast Polskich i Instytut Spraw Publicznych, przy promocji strony uczestniczą także Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.


Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej: formy, możliwości, wyzwania - wnioski z badania ankietowego

Czytaj raport ISP: Polskie samorządy i ich rola w polityce zagranicznej

Wybrane artykuły, które ukazały się w mediach na temat wyników badania Instytutu Spraw Publicznych pt. „Polskie samorządy i ich rola w polityce zagranicznej”:
Gazeta Prawna

Forum Samorządowe

Gazeta Wyborcza

Przebieg konferencji:
ZMP
ISP


Kontakt:
Łukasz Wenerski
Analityk/Koordynator Projektów w Programie Europejskim
tel.: 22 556 42 87
e-mail: lukasz.wenerski@isp.org.pl
 
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


Projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

                      
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter