Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Rola parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego (2010)


Cel projektu
Projekt ma na celu analizę dostosowań parlamentów krajowych w Unii Europejskiej do zmian instytucjonalnych dokonanych przez traktat lizboński. Analizie zostanie poddana obecna rola parlamentów w kształtowaniu polityki europejskiej oraz zmiany prawne, regulaminowego i proceduralne mające na celu dostosowanie się do odgrywania aktywnej roli w procesie decyzyjnym UE. Wnioski z analizy zostaną zaprezentowane w publikacji oraz na konferencji w grudniu 2010 r. ISP odpowiada za analizę dostosowań w Sejmie i Senacie. Analiza porównawcza odnosząca się do parlamentów w kilku państwach UE zostanie opublikowana przez CEPS w Brukseli.

Termin realizacji projektu
styczeń - grudzień 2010

Projekt finansowany przez:
Fundacja im. Heinricha Bölla
back to page one

Partnerzy
Europeum – Institute for European Policy, Praga
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin
Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruksela
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter