Status:

Projekt

Podziel się

Revipower - efektywność energetyczna w rewitalizacji


Rewitalizacja obszarów miejskich to szansa na poprawę jakości życia mieszkańców, a jednocześnie szansa na jednoczesne rozwiązanie wielu powiązanych ze sobą problemów. W dotychczasowej praktyce kładziono w polskich miastach na aspekty społeczne i ekonomiczne rewitalizacji, pomijając zasadniczo kwestię efektywnego wykorzystania zasobów i stanu środowiska jako istotnych czynników wpływających zarówno na jakość życia w mieście, jak i perspektywy rozwojowe. 

W ramach wspólnego przedsięwzięcia eksperci Instytutu Spraw Publicznych oraz niemieckiej firmy konsultingowej adelphi opracowali wspólny raport dotyczący uzupełnienia modelu rewitalizacji realizowanego przez polskie miasta o wątek efektywności energetycznej, ubóstwa energetycznego a także szerzej aspektu Środowiskowego.

Dobre praktyki z polskich i niemieckich miast oraz rekomendacje zawarte w opracowaniu były upowszechniane w trakcie warsztatów dla przedstawicieli polskich samorządów.


Publikacja: Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach

Eksperci projektu po stronie ISP: Dominik Owczarek, Małgorzata Koziarek

Okres realizacji: listopad 2017 – listopad 2018
Źródło finansowania:  adelphi  przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, European Climate Initiative EUKI, Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter