Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Regiony Przyszłości. Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce (2007)Regiony Przyszłości
Wykorzystanie fuduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce

26 czerwca 2007 r., Warszawa

Nowe rozdanie, czyli kto zyska, a kto straci w latach 2007-2013? Jak zmieni się Polska, gdy napłynie do nas 67 mld? Czy przyznane nam do tej pory fundusze strukturalne zostały dobrze wykorzystane, czy przyczyniły się do rozwoju kraju i wzrostu konkurencyjności regionów? Odpowiedzi na te oraz inne pytania padły w czasie konferencji "Regiony Przyszłości".

Głównym celem spotkania była próba refleksji nad stanem wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce w trzy lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jakie są instytucjonalne, prawne i społeczne bariery wydatkowania środków europejskich oraz czy potrafimy uczyć się na błędach i wyciągać wnioski na przyszłość? Jak zmieni się Polska, gdy napłynie do nas 67 mld euro w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2007-2013? Czy wykorzystanie funduszy strukturalnych powinno służyć wyrównywaniu różnic, czy może jednak wspieraniu „lokomotyw rozwoju”?

W konferencji wzięli udział komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, a także ponad dwustu przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

 

Materiały z konferencji

Patronani medialni:

  

Partnerzy konferencji:

 Sponsor Programu Europejskiego ISP

 

   Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter