Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

RED – Sieć na rzecz zwalczania rasizmu, ksenofobii i nietolerancji


Projekt zakłada stworzenie sieci RED składającej się z organizacji badawczych oraz pozarządowych z 16 państw członkowskich UE. Jej celem jest walka z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją poprzez opracowanie systemu monitoringu zjawisk o charakterze rasistowskim i dyskryminacyjnym, a także kształtowanego prawa i polityki w tym zakresie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania takie, jak:

  • rejestrowanie zjawisk o charakterze rasistowskim, antysemickim i islamofobicznym;
  • zapewnianie aktualnych informacji dotyczących sytuacji związanej z dyskryminacją;
  • promowanie wiedzy na temat problemu dyskryminacji;
  • publikowanie oraz rozpowszechnianie raportów dotyczących rasizmu i dyskryminacji oraz organizowanie konferencji i warsztatów poświęconych tej tematyce;
  • zbudowanie biblioteki on-line zawierającej najważniejsze publikacje dotyczące badanego zjawiska.

Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowana strona internetowa zawierająca „atlas dyskryminacji”, zawierająca aktualne, przedstawione w przystępny sposób informacje dotyczące rasizmu i zachowań o charakterze dyskryminacyjnym.
RED będzie miała charakter organizacji strażniczej stanowiącej rzetelne źródło informacji na temat problematyki rasizmu, dyskryminacji oraz nietolerancji w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
.
 
Grantodawca: Komisja Europejska
Okres realizacji: dwa lata

Zaproszenie na seminarium "Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Monitoring i diagnoza zjawiska"

Program seminarium "Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Monitorin i diagnoza zjawiska"

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter