Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski (2009)


Cel projektu:
Projekt miał na celu wydanie publikacji dotyczącej przygotowań oraz sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W grudniu (11.12.2009) odbyła się konferencja naukowa o tej samej tematyce, która miała za zadanie przedstawić publikację szerszej publiczności, a tym samym włączyć się w ogólną debatę poświęconą przyszłej polskiej prezydencji.

Program konferencji >>>

Przebieg projektu:
1. Wydanie książki
2. Konferencja promująca publikację 11.12.2009, Poznań
3. Ukazanie się publikacji w wersji elektronicznej

Partnerzy:
Pracownia Badań nad Integracją Europejską WNPiD Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Punkt Informacyjny Europa Direct z siedzibą w Poznaniu
Akademia Europejska w Berlinie
CIFE Nicea
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Działalność Instytutu jest współfinansowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Publikacja: Z. Czachór, M. J. Tomaszyk (red.), "Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski" >>>.
 
Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, zawiera rozdział pt. "Współpraca polskiej administracji publicznej z trzecim sektorem podczas przygotowań i sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" autorstwa dr Agnieszki Łady, kierownika Programu Europejskiego ISP.

Koordynator projektu:
dr Agnieszka Łada
(022) 556 42 87 begin_of_the_skype_highlightintetel. (48-22) 556 42 88
e-mail: agnieszka.lada@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter