Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Przejrzystość wyborów samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej


Główną ideą leżącą u podstaw projektu jest podniesienie poziomu przejrzystości i uczciwości finansowania kampanii wyborczych na poziomie lokalnym w Polsce, Słowenii i na Słowacji. Jesienią 2014 we wszystkich trzech krajach odbyły się wybory samorządowe, co było doskonałą sposobnością do przeprowadzenia wspólnych działań związanych z problematyką finansowania polityki. Projekt składa się z działań monitoringowych, badawczych oraz rzeczniczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Cele projektu:

1) Wzmocnienie działań zapobiegająch korupcji w zakresie finansowania samorządowej kampanii wyborczej w Polsce,  Słowenii i na Słowacji.  
2) Zapewnienie niezależnego nadzoru nad finansowaniem polityki.
3) Rozpoczęcie dyskusji nad najważniejszymi z perspektywy transparentności lukami w systemie finansowania polityki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz wypracowanie odpowiednich rozwiązań na rzecz ich likwidacji
4) Promocja dobrych praktyk w zakresie finansowania polityki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednym z kluczowych działań w projekcie jest monitoring prowadzony przez wolontariuszy w poszczególnych krajach. Rekrutacja polskich wolontariuszy odbyła się w czerwcu i lipcu 2014, a we wrześniu przeprowadziliśmy dla nich szkolenia. Uzyskali oni wiedzę i wskazówki pomocne w społecznym monitoringu, który realizowali  w październiku i listopadzie 2014 roku.


Planowane rezultaty projektu:

1) Lepsze zrozumienie ryzyk korupcyjnych w obszarze finansowanie lokalnej kampanii wyborczej.  
2) Wzmocnienie działań obywatelskich w zakresie monitorowania finansowania kampanii wyborczej.
3) Rekomendacje zwiększające przejrzystość finansowania lokalnej kampanii wyborczej.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Transparency International Slovenia oraz Institute for Public Affairs.
 


Projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskich w ramach Programu Zapobiegania i  ze środków Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie zapytania ofertowego 1-15-PWS
dot. realizacji w wybranych miastach w Polsce wywiadów z pełnomocnikami finansowymi komitetów wyborczych i komisarzami wyborczymi oraz pozyskania kopii dokumentacji sprawozdawczej związanej z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach samorządowych.

Zapytanie ofertowe 1-15-PWS

 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter