Status:

Projekt

Podziel się

Przeciwdziałanie radykalizacji poprzez wzmacnianie kompetencji na rzecz kultury demokratycznej


Jak pomóc pracownikom socjalnym i animatorom społeczności lokalnych odpowiedzieć na wyzwania związane z radykalizacją i polaryzacją społeczną


Choć często nie widać tego na pierwszy rzut oka, problem radykalizacji w Polsce realnie istnieje, i to na znacznie szerszą skalę niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Mimo że środowiska radykalne kojarzą nam się przede wszystkim z najbardziej gwałtownymi formami ekstremizmu w postaci ataków terrorystycznych, które w Polsce raczej się nie pojawiają, także w naszym kraju działa szereg grup radykalnych, które w swojej ideologii odwołują się do przemocy. Przyjmowanie poglądów radykalnych przez poszczególne jednostki może także następować jeszcze przed ich przystąpieniem do takich grup. Radykalizacji sprzyja polaryzacja społeczna. Umiejętne przeciwdziałanie radykalizacji nie jest rzeczą łatwą, wymaga oddziaływania na wielu poziomach i współpracy różnych środowisk. Najlepsze wyniki można osiągnąć dzięki odpowiedniej prewencji na wczesnym etapie.

Jednym z istotnych obszarów, w których można podejmować działania na rzecz przeciwdziałania radykalizacji, jest praca socjalna. Pracownicy socjalni na co dzień pracują wśród środowisk, które często padają ofiarą radykałów: osób doświadczających marginalizacji i dyskryminacji. Z tego względu pracownicy socjalni powinni mieć szczególną świadomość tego, czym jest ekstremizm, jak rozpoznawać jego oznaki i jak zareagować, gdy ma się do czynienia z osobą zradykalizowaną.

Projekt “Resilience through education for democratic citizenship” (REDE) jest odpowiedzią na te wyzwania. Wraz z partnerami z Austrii i Francji zastanawiamy się, jak najlepiej przygotować pracowników socjalnych i animatorów społeczności lokalnych do pracy w środowiskach zagrożonych radykalizacją.

Projekt obejmuje następujące działania:

•    Analiza treści programów kształcenia

Partnerzy projektu, a wśród nich eksperci Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzili diagnozę programów kształcenia na poziomie uniwersyteckim pod kątem treści, które przyczyniają się do kształtowania kompetencji na rzecz kultury demokratycznej u studentów pracy socjalnej i pokrewnych kierunków. Analiza dotyczy następujących tematów:

o    prawa człowieka,
o    edukacja obywatelska i demokratyczna,
o    przeciwdziałanie ekstremizmowi,
o    mowa nienawiści i teorie spiskowe.

•    Seminaria eksperckie z udziałem praktyków z obszaru pracy socjalnej oraz osób reprezentujących środowiska akademickie
W ramach seminariów eksperci debatowali o tym, jaka powinna być rola pracy socjalnej w odpowiedzi na problem radykalizacji i polaryzacji społecznej, oraz jak w obszarze kształcenia przygotować pracowników socjalnych do tych wyzwań. Dla dydaktyków seminaria były przestrzenią do dzielenia się ciekawymi metodami nauczania, ale także okazją do wsłuchania się w doświadczenia i dylematy osób wykonujących pracę socjalną w terenie.

Do tej pory odbyły się trzy seminaria:

21.01.2021 r. – Problem radykalizacji w Polsce a praca socjalna
18.02.2021 r. – Programy kształcenia w obszarze pracy socjalnej a przeciwdziałanie radykalizacji 
11.03.2021 r.  – Praca socjalna w środowisku wielokulturowym


•    Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie szkoleń pilotażowych, które będą przygotowywać pracowników socjalnych na wyzwania związane z radykalizacją i polaryzacją społeczną

•    Wydanie ogólnodostępnych materiałów szkoleniowych wspierających kształtowanie postaw i kompetencji pozwalających odpowiedzieć pracy socjalnej na problem radykalizacji i polaryzacji społecznej.

Partnerzy projektu:

•    University of Applied Sciences Salzburg, Department for Social Work and Social Innovation, Austria
•    Zentrum Polis, Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights, Austria
•    Association "Les Militants des Savoirs", FrancjaProjekt “Resilience Against Radicalization Through Democratic Education”  (REDE) realizowany jest w programie “Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)” Unii Europejskiej i Rady Europy.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter