Status:

Projekt

Podziel się

Program treningowy dla młodych rosyjskich anlityków i badaczy (2013-2014)


Projekt ISP i moskiewskiego think tanku Levada-Center miał na celu wsparcie przyszłych liderów rosyjskiego społeczeństwa poprzez szkolenia ukierunkowanie na rozwój umiejętności analitycznych oraz przekazanie know how w różnych obszarach polityki publicznej. Każdy z uczestników programu pod okiem tutora (opiekuna merytorycznego) prowadził własny projekt badawczy w wybranej przez siebie dziedzinie.

Rezultatem prac prowadzonych przez każdego z uczestników programu studyjnego jest ekspertyza, przedstawiająca m.in. plan konkretnych działań, które mogłyby/powinny zostać przeprowadzone w Rosji w ramach wybranych polityk publicznych. Zdobytą podczas trwania stypendium wiedzę i doświadczenia badawcze stypendyści wykorzystają w swojej przyszłej pracy.

Pierwszy etap projektu zakończył się na początku lutego 2014 r. Spośród wszystkich zgłoszeń, eksperci ISP i moskiewskiego Centrum Lewady wybrali 8 najlepszych kandydatów, którzy zaproszeni zostali do wzięcia udziału w programie stypendialnym.
Do współpracy w ramach projektu zaproszeni zostali trzej eksperci ISP: Piotr Kaźmierkiewicz, Aleksandra Niżyńska i Dominik Owczarek. Ich zadaniem było stałe wsparcie uczestników, podczas ich pracy nad policy papers. Piotr Kaźmierkiewicz był również odpowiedzialny za przygotowanie treningu poświęconego technikom przeprowadzania wywiadów oraz pisania policy papers.

Program treningowy rozpoczął się dwudniowym szkolenien w Moskwie (13-14 marca 2014).  Pierwszego dnia uczestniczy spotkali się przedstawicielami uznanych rosyjskich instytucji badawczych. Wśród zaproszonych gości znalezli się Maria Lipmann z moskiewskiego biura Carnegie, Lev Gudkov, dyrektor Centrum Lewady  i Aleksander Wierchowski z Centrum "Sowa". Drugiego dnia rozpoczęło się szkolenie prowadzone przez Piotra Kaźmierkiewicza, które kontynuowane było również podczas wizyty w Warszawie.

W dniach 16 - 23 marca uczestnicy programu wzięli udział w wizycie studyjnej w Warszawie. Pobyt w Polsce umożliwił ekspertom z Rosji pogłębienie wiedzy nt. profesjonalnego przygotowania policy paper (drugi dzień szkolenia z Piotrem Kaźmierkiewiczem). Ponadto, pod okiem  tutorów, uczestnicy rozpoczęli pracę nad własnymi tekstami. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy na temat stanu polityk publicznych w Polsce, eksperci z Rosji uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z polskimi ekspertami, przedstawicielami świata nauki, reprezentantami administracji publicznej i politykami.

Ostatnim etapem w projekcie była praca nad policy brief. 8 uczestników programu stypendialnego przygotowało krótkie teksty (ok. 10-20 stron), których celem jest analiza wybranych zagadnień w zakresie polityk publicznych Rosji i porównanie z sytuacją Polską. Za stronę merytoryczną tekstów odpowiadali polscy tutorzy, którzy na bieząco komentowali postępy uczestników przygotowujących swój policy brief.

Uwzględniając rekomendację tutorów,  ISP opublikowało ostatecznie 5 tekstów:

 

Informacji o projekcie udziela:
Łukasz Wenerski
adres e-mail: lukasz.wenerski [at] isp.org.pl
tel.: +48 22 556 42 87
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami poprzedniej edycji programu >>>>

Projekt relizowany we współpracy z Centrum Analitycznym LevadaPodziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter