Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Program stypendialny dla młodych rosyjskich analityków i badaczy


                                                               

Program stypendialny dla młodych rosyjskich analityków i badaczy


Projekt ISP i moskiewskiego think tanku Levada-Center finansowany przez National Endowment for Democracy wspiera przyszłych liderów rosyjskiego społeczeństwa poprzez szkolenia ukierunkowanie na rozwój umiejętności analitycznych oraz przekazanie know how w różnych obszarach polityki publicznej. Każdy z uczestników programu pod okiem tutora (opiekuna merytorycznego) prowadzi własny projekt badawczy w wybranej przez siebie dziedzinie.

Rezultatem prac prowadzonych przez każdego z uczestników programu studyjnego są ekspertyzy, przedstawiające m.in. plan konkretnych działań, które mogłyby/powinny zostać przeprowadzone w Rosji w ramach wybranych polityk publicznych. Zdobytą podczas trwania stypendium wiedzę i doświadczenia badawcze stypendyści wykorzystują w swojej przyszłej pracy.

Pierwszy etap projektu zakończył się na początku listopada 2012 r. Spośród ponad 50 zgłoszeń, eksperci ISP i moskiewskiego Centrum Lewady wybrali 10 najlepszych kandydatów, którzy zaproszeni zostali do wzięcia udziału w programie stypendialnym. 

Inauguracyjne spotkanie w ramach projektu odbyło się 1 grudnia w Moskwie. Podczas 1-dniowego szkolenia, uczestniczy dowiedzieli się m.in. jak na co dzień funkcjonują Instytut Spraw Publicznych i Centrum Lewady oraz poznali doświadczenia uczestnika programu stypendialnego z lat poprzednich. Kluczowym elementem spotkania był warsztat poprowadzony przez Piotra Kaźmierkiewicza, w którym poruszone zostały takiej kwestie jak: techniki przeprowadzania wywiadów, zdobywanie i archiwizacja informacji badawczych oraz ich interpretacja i wykorzystanie.

W dniach 2 - 10 grudnia uczestnicy programu wzięli udział w wizycie studyjnej w Warszawie. Pobyt w Polsce umożliwił ekspertom z Rosji pogłębienie wiedzy nt. profesjonalnego przygotowania policy paper. Ponadto, pod okiem polskich mentorów, uczestnicy rozpoczęli pracę nad własnymi tekstami. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy na temat stanu polityk publicznych w Polsce, eksperci z Rosji uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z polskimi ekspertami, przedstawicielami świata nauki, reprezentantami administracji publicznej i politykami.

Ostatnim etapem w projekcie była praca nad policy brief. 10 uczestników programu stypendialnego przygotowało krótkie teksty (ok. 10-15 stron), których celem jest analiza wybranych zagadnień w zakresie polityk publicznych Rosji i porównanie z sytuacją Polską. Za stronę merytoryczną tekstów odpowiadali polscy tutorzy, którzy na bieząco komentowali postępy uczestników przygotowujących swój policy brief. 

Uwzględniając rekomendację tutorów,  ISP opublikowało ostatecznie 5 tekstów:

 

 
 

Więcej informacji o projekcie (Centrum Lewady) [ru] >>>>

Informacji o projekcie udziela:
Łukasz Wenerski
adres e-mail: lukasz.wenerski [at] isp.org.pl
tel.: +48 22 556 42 87

Wybrane analizy przygotowane przez młodych rosyjskich analityków w ramach projektu w 2011 roku:
 


Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu National Endowment for Democracy

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter