Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Program studyjny: Wsparcie techniczne dla administracji Ukrainy w zakresie koordynacji polityki migracyjnej

Celem projektu jest przekazanie doświadczeń polskich z zakresu koordynacji polityki migracyjnej i rozwoju współpracy między instytucjami na grunt ukraiński poprzez organizację wizyty studyjnej dla osób zaangażowanych zawodowo w kwestie migracji. Pozwoli to na przekazanie doświadczeń odpowiednich polskich instytucji oraz wskazanie konkretnych rozwiązań w zakresie wdrażania standardów i praktyk administracyjnych dotyczących kwestii migracji. Zwieńczeniem wizyty studyjnej będzie konferencja w Warszawie, z udziałem przedstawicieli polskich instytucji szczebla centralnego dotycząca obecnych wyzwań w ukraińskiej polityce migracyjnej i znaczenia polskich doświadczeń w tym zakresie.

Projekt będzie miał trzy etapy:

1. Okrągły stół organizowany przez ICPS w Kijowie

W jego trakcie przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości omówią szczegółowo wyzwania stojące przed ich instytucjami. Obradom przewodniczyć będzie ekspert z ICPS, a udział w nich weźmie również ekspert z ISP, który przedstawi kluczowe doświadczenia polskie na polu  polityki migracyjnej.

2. Wizyta studyjna w Polsce
Grupa uczestników z Ukrainy zostanie podzielona na trzy zespoły, z których każdy dokona analizy wybranych aspektów zagadnienia migracji, a później przedstawi jej wyniki w formie pisemnej. W trakcie trwania wizyty będzie miał miejsce szereg prezentacji opracowanych przez polskich urzędników, działaczy organizacji pozarządowych (NGO) i ekspertów z zakresu polityki migracyjnej, ze szczegółowym uwzględnieniem kwestii współpracy między instytucjami, współpracy między rządem a organizacjami pozarządowymi, zbierania i analizy danych dotyczących migracji przez organy państwowe i inne podmioty.


3. Upowszechnianie rezultatów projektu

Eksperci z ISP i ICPS nadzorować będą proces opracowania analiz dotyczących dobrych praktyk w zakresie ukraińskiej polityki migracyjnej, którego wynikiem będzie jedna publikacja. Znajdzie się w zapis kluczowych aspektów wspomnianego zagadnienia na Ukrainie, a także wnioski i propozycje działań dla instytucji uczestniczących oraz ukraińskiego rządu. Publikacja w j. angielskim oraz ukraińskim przedstawiona zostanie na otwartym seminarium w Kijowie, prowadzonym przez ekspertów z ISP i ICPS.

  •  23 października 2009 r. odbędzie się konferencja "Polityka migracyjna: perspektywy Polski i Ukrainy" podusmowuąca projekt. Więcej>>> 
Raport z projektu: Piotr Kazmierkiewicz, Olga Lvova, Viktor Chumak, Coordinating migration policy in Ukraine Lessons from Poland
Zdjęcia z wizyty studyjnej:

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

 Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter