Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Program studyjny: Polskie doświadczenia w zwalczaniu nielegalnej migracji - lekcje dla Ukrainy
Projekt, przygotowywany z Instytutem Współpracy Euroatlantyckiej (IEAC), ma na celu przekazanie polskich doświadczeń z zakresu polityki migracyjnej instytucjom i organizacjom ukraińskim odpowiedzialnym za realizację i monitoring wypełniania postanowień umowy o readmisji.
Inicjatywa stanowi kontynuację działań podejmowanych przez obie instytucje na rzecz poprawy standardów administracji ukraińskiej oraz opiera się na doświadczeniach wyniesionych z wcześniejszych programów transferu rozwiązań polskich na grunt ukraiński.
Wstępnym etapem będzie przeprowadzone w Kijowie spotkanie w formie okrągłego stołu, umożliwiające analizę potrzeb instytucji uczestniczących w programie, konsultacje z polskimi ekspertami oraz przygotowanie adekwatnego planu wizyty studyjnej. Podczas wizyty studyjnej w Polsce poruszone zostaną kwestie istotne dla ukraińskiej polityki migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia efektywnej współpracy między instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Wizyty w państwowych i pozarządowych instytucjach zostaną potraktowane jako studia przypadków pozwalajace na przedstawienie i omówienie konkretnych dylematów i rozwiazań. Równolegle odbywać się będą konsultacje z polskimi ekspertami zaangażowanymi w planowanie, wdrażanie i monitoring działań w zakresie kontroli ruchów migracyjnych.
Ostatnim etapem będzie przygotowanie publikacji dotyczącej wyzwań, potrzeb i propozycji działań w obszarze ukraińskiej polityki migracyjnej oraz podsumowujące projekt otwarte seminarium w Kijowie.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy.Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter