Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Program studyjny dla ukraińskich analityków polityki publicznej
Projekt ma na celu rozwój umiejętności analizy polityki publicznej o kluczowym znaczeniu dla dalszych przemian demokratycznych na Ukrainie. Skierowany jest do przyszłych liderów ukraińskiej opinii publicznej, rekrutujących się spośród analityków instytutów badawczych, działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy a także (w wybranych przypadkach) praktyków – urzędników samorządów, administracji terenowej i centralnej.

Podczas wizyty studyjnej 8 uczestników odwiedzi polskie instytucje i organizacje pozarządowe, spotka się z ekspertami interesujących ich dziedzin oraz weźmie udział w szkoleniu dotyczącym badań, analiz i tworzenia policy paper. Kolejnym etapem projektu będzie cykl szkoleń w Kijowie, zorganizowany przez ukraińskiego partnera – International Centre for Policy Studies. W wyniku projektu wypracowane zostaną konkretne wnioski z doświadczeń polskich i powstanie zbiór analiz, który będzie opublikowany oraz rozpowszechniony w języku ukraińskim na Ukrainie. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 
Podsumowanie polsko - ukraińskiego projektu studyjnego


Analizy uczestników projektu
 
 
Creation of favorable conditions for effective interaction between public administration and ngos in perspective of Ukrainian and Polish experience (Olena Hrabovska)
Aspects of planning for implementation of the EU-Ukraine new enhanced agreement (Oleh Myroshnichenko)
Problems and prospects of local e-government in Ukraine (Mariia Tyshchenko)
Effective absorbing and usage of EU funds – experience of Polish local administration (Lyubov Vasylchuk)

Activation of cross-border cooperation in Ukraine in context of European Neighborhood Policy (Valentyna Zasadko)
Public participation in urban planning in Luhansk: how to keep balance between economic growth and public interests (Yuliya Rashchupkina)


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter