Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Program studyjny dla kirgiskich analityków polityki publicznej
Projekt realizowany będzie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Jego celem jest promocja aktywnej polityki społecznej i integracyjnej dla poprawy sytuacji cudzoziemców, objętych w Polsce międzynarodową ochroną. Zostanie on zrealizowany poprzez ocenę wpływu i efektywności istniejących programów integracyjnych prowadzonych przez instytucje pomocy społecznej. Ewaluacja posłuży do opracowania rekomendacji zmierzających do ich efektywnej integracji.  Projekt ma charakter badawczy oraz promocyjny - dotyczy upowszechnienia rozwiązań ułatwiających rozpoczęcie im samodzielnego życia, bez korzystania z pomocy społecznej.

Okres realizacji: maj 2006 - czerwiec 2006r.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

 

                                    

 

 

 

Publikacje:

INTEGRACJA UCHODŹCÓW W POLSCE: REKOMENDACJE I DOBRE PRAKTYKI (JUSTYNA FRELAK, WITOLD KLAUS)Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter