Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Priorytety Prezydencji (2011)


Cel projektu:
Podjęcie dyskusji dotyczącej dwóch potencjalnych piorytetów polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej - budżetu i energii.  Do projektu zaproszeni zostali eksperci z Czech, Węgier i Niemiec, którzy przedstawili opinię panującą w ich państwach w kwestii rozważań nad bużetem UE i polityką energetyczną. Ponadto, podjęte zostały próby ustalenia w jakich obszarach (spośród dwóch priorytetów) Polska ma tożsame, a w jakich rozbieżne interesy z  państwami wyszehradzkimi i Niemcami

Przebieg projektu:

Głównym założeniem projektu była organizacja konferencji z udziałem Polskich, Czeskich, Węgierskich i Niemieckich ekspertów.
Konferencja "Energia i budżet jako priorytety polskiej Prezydencji. Perspektywa państw wyszehradzkich i Niemiec" odbyła się 28 kwietnia 2011 r .
więcej o konferencji >>>>
konkluzje z konferencji >>>>

W ramach projektu zostaną również opublikowane discussion papers, które stanowiły podstawę dla dyskusji podczas konferencji oraz materiały pokonferencyjne.

Termin realizacji projektu:

Styczeń - Maj 2011

Projekt współfinansowany przez:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej


 

Informacji na temat projektu udziela:
Aleksander Fuksiewicz
Koordynator Projektów/Badacz w Programie Europejskim
tel: (48-22) 556 42 68
fax: (48-22) 556 42 62
e-mail: aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter