Status:

Projekt

Podziel się

Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, potencjał, wyzwaniaPolsko-niemieckie partnerstwa miast są jedną z istotnych płaszczyzn stosunków bilateralnych.  Ich cennym aspektem jest umożliwianie wzajemnego poznania się mieszkańców obu krajów oraz realizacja konkretnych projektów, mających bezpośredni wpływ na miasta, działające w nich organizacje i osoby uczestniczące w wymianach. Poza wspieraniem zbliżenia polsko-niemieckiego i dobrych praktyk, partnerstwa miast przyczyniają się do doświadczenia przez zróżnicowane grupy społeczne, które nie zajmują się tematyką europejską i nie mają w swoim codziennym życiu styczności z innymi Europejczykami, znaczenia integracji europejskiej.

Stąd projekt poświęcony jest współpracy polsko-niemieckiej na poziomie samorządowym, ale w kontekście procesu integracji europejskiej. Formy tej kooperacji, jej powody, natężenie oraz wyniki są różne. Badanie ma na celu poznanie tych form i motywacji współpracy, wyzwań, jakie ze sobą niesie oraz dobrych praktyk. 

Analizowane będą procesy wzajemnego oddziaływania polskich i niemieckich rozwiązań i kultury, zmiany w kooperacji wywołane wejściem Polski do UE, zachodzące fenomeny polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze tej współpracy oraz ich wzajemne wpływy. Współpraca polsko-niemiecka zostanie ukazana na tle innej współpracy międzynarodowej miast.

Opis dobrych praktyk pozwoli wzajemnie korzystać z wiedzy i doświadczeń innych miast, a przez to ma szansę przyczynić się do rozwoju kontaktów i ich wzmocnienia oraz kształtowania nowych, wartościowych rozwiązań dla mieszkańców. Analiza pozwoli także na wskazanie, na ile współpraca miast może wpływać na inne poziomy polsko-niemieckiej kooperacji i zbliżania obu społeczeństw. 

Badania polegać będą na analizie dostępnych materiałów, przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych z wybranymi przedstawicielami polskich i niemieckich miast (urzędnicy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i innych instytucji zaangażowanych we współpracę w ramach partnerstwa miast) oraz ankiecie internetowej prowadzonej w obu krajach. Wyniki zostaną opublikowane w języku polskim i niemieckim online oraz zaprezentowane na konferencji i dyskusji w obu krajach, do udziału w których zostaną zaproszeni reprezentanci samorządów, politycy, dyplomaci, urzędnicy, działacze organizacji pozarządowych i grantodawcy – osoby, które zajmują się tematyką współpracy miast oraz relacji polsko-niemieckich na różnych szczeblach.

Zapraszamy urzędników miast współpracujących z Niemcami do udziału w badaniu!
Niemiecka wersja ankiety znajduje się tutaj

Więcej informacji

Partnerzy: Instytut Spraw Publicznych, Deutsches-Polen Institut Darmstadt, Związek Miast Polskich
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Fundacji NaukowejKontakt - Agnieszka Łada
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter