Status:

Projekt

Podziel się

Polsko-czeska współpraca przygraniczna pod lupą (2013)


Polsko-czeska współpraca przygranicza pod lupą

Czas realizacji: od 1.7.2013 do 31.12.2013 r.

Pomysł i cel projektu:
Pomysł na realizację projektu o polsko-czeskiej współpracy przygranicznej jest rezultatem ubiegłorocznego badania ISP na temat roli samorządów w polityce zagranicznej RP. Projekt ten, który miał przyczyniać się do większego udziału samorządów w debacie publicznej o polskiej polityce zagranicznej, spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem. W kontekście integracji europejskiej szczególnie to właśnie współpraca regionów i gmin przygranicznych nabiera coraz większego znaczenia.

Stąd też nasza inspiracja do zajęcia się polsko-czeskim przygraniczem – obszarem o istotnym dziedzictwie kulturowym, politycznym i gospodarczym. Nasze badanie ma umożliwić odpowiedź na pytanie, jakie czynniki sprzyjają, a jakie nie sprzyjają rozwojowi współpracy przygranicznej, aby lepiej zrozumieć jej specyfikę. Dążymy do zidentyfikowania barier ograniczających tę współpracę i wypracowania rekomendacji, jak zacieśnić współpracę przygraniczną z Czechami i innymi sąsiadami.

W ramach polsko-czeskich wizyt studyjnych przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców, dla których dobra warunki współpracy przygranicznej jest warunkiem skutecznego działania.


Wyniki analiz zostały opublikowane w języku polskim (>>>) i czeskim (>>>).
 
Projekt realizowany był przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z EUROPEUM - Instytutem Polityki Europejskiej w Pradze- i ze Związkiem Miast Polskich.


       

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach „Forum Polsko-Czeskiego”Koordynator projektu:
Aleksander Fuksiewicz
Analityk/Koordynator Projektów w Programie Europejskim
tel.:(48-22) 556 42 68
e-mail: aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter