Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polskie Forum Integracyjne


 
 

Projekt Polskie Forum Integracyjne (PFI) zakłada stworzenie platformy dialogu w dziedzinie integracji poprzez realizację cyklu seminariów i spotkań organizowanych przy udziale osób (ekspertów, praktyków) z Polski i krajów UE. Jego celem jest stworzenie stałego forum dyskusyjnego, wymiana poglądów i informacji, jak również opracowanie rekomendacji dotyczących polityki integracji obywateli państw trzecich w Polsce. Forum gromadzi przedstawicieli świata nauki oraz instytucji zaangażowanych w proces integracji imigrantów.

W ramach projektu zostanie zorganizowana seria sześciu spotkań seminaryjnych podczas, których zostaną zdiagnozowane problemy dotyczące integracji obywateli państw trzecich. Tematy analiz oraz spotkań w ramach Forum będą obejmowały następujące obszary: dostęp i integracja obywateli państw trzecich na rynku pracy, integracja rodzin pracowników imigranckich, kształcenie dzieci imigranckich, integracja w społecznościach lokalnych, udział imigrantów w życiu publicznym/dostęp do praw obywatelskich, dyskryminacja, dostęp do opieki zdrowotnej, etc. Na zakończenie projektu zostanie przygotowana publikacja składająca się z analiz i prezentacji seminaryjnych oraz szczegółowych rekomendacji skierowanych do Polskich instytucji.

Obecnie, ISP realizuje drugą edycję projektu "Polskie Forum Integracyjne". Pierwsza edycja PFI I realizowana była w okresie od lipca 2009 do października 2010.

POLSKIE FORUM INTEGRACYJNE I:

Spotkania w ramach PFI I:

Analizy powstałe w ramach PFI I:

Ekspertyzy powstałe w ramach projektu "Polskie Forum Integracyjne I" zebrano w publikacji pod redakcją J. Frelak pt. "Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego". Osoby zainteresowane zamówieniem publikacji w wersji drukowanej prosimy o kontakt z Działem Publikacji i Marketingu ISP.

POLSKIE FORUM INTEGRACYJNE II:


Spotkania w ramach PFI II:

Analizy powstałe w ramach PFI II:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa

Więcej informacji na temat projektu udziela Karolina Grot, Koordynator spotkań w ramach PFI: karolina.grot@isp.org.pl, tel. +22 5564278

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter