Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polska - Niemcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w obliczu wspólnej obecności w Unii Europejskiej (2006)
W obliczu trudnej sytuacji politycznej panującej zarówno w bilateralnych stosunkach polsko-niemieckich, jak i w całej Unii Europejskiej, zdiagnozowanie pokutujących stereotypów i wykrycie nowych uprzedzeń w relacjach Polaków i Niemców wydaje się wielce potrzebne. Projekt "Polska - Niemcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w obliczu wspólnej obecności w Unii Europejskiej" – koncentrujący się na ustaleniu aktualnego wizerunku obu narodów – miał służyć lepszemu zrozumieniu oraz wspieraniu dobrosąsiedzkich kontaktów. Składa się z przeprowadzenia symetrycznych badań ankietowych w Polsce i w Niemczech, opracowania i publikacji raportów w języku polskim i niemieckim oraz zorganizowania konferencji prezentującej wyniki projektu. Część pytań ankietowych została powtórzona z badania Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzonego w 2000 roku, aby zbadać, jak w ciągu kilku lat zmienił się wizerunek Polaków i Niemców. Nowe pytania dotyczyły najważniejszych obecnie problemów pojawiających się w dialogu polsko-niemieckim.

Projekt realizowany był we współpracy z polskimi i niemieckimi instytucjami, m.in. Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Fundacją Konrada Adenauera, Fundacją Roberta Boscha i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Badania wizerunkowe

 

Niemcy o Centrum przeciw Wypędzeniom. Komunikat prasowy z badania Instytutu Spraw Publicznych.
Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko. Niemcy o Polsce i Polakach 2000 – 2006 Główne wnioski z badania.
Mateusz Fałkowski, Opinie Polaków o stosunkach polsko-niemieckich po zmianie rządów w obu krajach, Komunikat ISP, grudzień 2005.
Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Opinia publiczna o obawach i nadziejach wobec Rosji i Niemiec, Komunikat ISP, marzec 2006.

Mateusz Fałkowski, Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000 - 2005, raport ISP we współpracy z Fundacją Adenauera, kwiecień 2006.

W ramach projektu zorganizowano również dwie konferencje: "Niemcy w oczach Polaków 2000 - 2005" oraz "Polacy w oczach Niemców 2000 - 2006"

Konferencja "Niemcy w oczach Polaków 2000 - 2005". Zaproszenie.

Konferencja "Polacy w oczach Niemców 2000 - 2006". Program.

 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter