Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polska - Niemcy. Wpływ polityki europejskiej Polski i Niemiec na ich wizerunek w prasie polskiej i niemieckiej
Projekt: „Polska - Niemcy. Wpływ polityki europejskiej Polski i Niemiec na ich wizerunek w prasie polskiej i niemieckiej” miał na celu zbadanie, jaki obraz polskiej i niemieckiej polityki europejskiej panuje w mediach drukowanych obu krajów. W tym celu zanalizowane zostały dzienniki opiniotwórcze, tygodniki oraz pisma bulwarowe, wydawane w Polsce i Niemczech. W badaniach stawiano między innymi pytania, czy pomiędzy tytułami prasowymi istnieją różnice w sposobie przedstawiania polityki własnego jak i sąsiedniego państwa, jak media opisują politykę europejską, czy relacje są jedno- czy dwustronne oraz czy opisywana problematyka przedstawiana jest w kontekście bi- czy też multilateralnym.

 

Projekt składał się z następujących etapów:

1. Przeprowadzenia analizy prasy

2. Napisania raportu z badań

3. Zorganizowania konferencji, której celem była wymiana poglądów na temat roli prasy w kreowaniu wizerunku polityki europejskiej Polski i Niemiec oraz przedstawienie wyników badań.

 

Konferencja: Rola  prasy w kreowaniu obrazu polityki europejskiej Warszawy i Berlina odbyła się 17 czerwca 2008 roku w Warszawie. Więcej informacji >>>>>

Informacje na temat raportu z badań: B. Ociepka, A. Łada, J. Cwiek-Karpowicz: „Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej”, Instytut Spraw Publicznych 2008 >>>

Zamów raport >>>

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi tezami raportu (do pobrania w wersji pdf: wersja polska i wersja niemiecka).

 

Więcej informacji na temat projektów o tematyce polsko-niemieckiej >>>>>

 

Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. Beata Ociepka

 

Badacze:
Agnieszka Łada - agnieszka.lada@isp.org.pl
Jarosław Ćwiek-Karpowicz - jarek.cwiek@isp.org.pl

 

Koordynator projektu:
Agnieszka Łada - agnieszka.lada@isp.org.pl
tel.

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter