Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polska, Niemcy, Rosja - postrzeganie, oczekiwania, potencjał współpracy w kontekście polityki europejskiej (2009-2010)


Cele projektu

Ostatnie dwudziestolecie obfitowało w niespokojne okresy w bilateralnych stosunkach polsko – rosyjskich. Z drugiej strony, stosunki naszych zachodnich sąsiadów układały się niezwykle dobrze, do tego stopnia, że budziło to zarówno zaniepokojenie społeczeństwa polskiego jak i ekspertów. Poprzednie badania wizerunkowe pokazały, jak istotnym i skomplikowanym tematem są wzajemne kontaktem multilateralne w trójkącie polsko – niemiecko – rosyjskim. Sondaże nadal pokazują na emocjonalno-historyczne zabarwienie naszego stosunku do Rosjan, w stopniu daleko mniejszym niż do Niemców (więcej o badaniach >>>). Wzajemne postrzeganie jest problemem na tyle złożonym, że wymaga on podjęcia odrębnych badań. Celem projektu było w związku z tym ustalenie ustalenie:

- Jak postrzegana jest Rosja – jej sytuacja wewnętrzna oraz prowadzona polityka zagraniczna?
- Jak oceniane są stosunki dwu- i trójstronne?
- Jakie są najważniejsze problemy we wzajemnych stosunkach?
- Jaki powinien być kierunek rozwoju kontaktów z Rosją?  

Przebieg projektu:

  1. Badania jakościowe (sierpień – grudzień 2009)
  2. Przygotowanie publikacji (styczeń – czerwiec 2010)
  3. Prezentacja raportu na konferencji w Warszawie >>> i Berlinie >>>

Termin realizacji projektu:
sierpień 2009 - czerwiec 2010

Projekt finansowany przez:
Polsko - Niemiecką Fundację na rzecz Nauki
Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej
Fundację Konrada Adenauera


Partnerzy:

Stiftung Wissenschaft und Politik
 Działalność Instytutu jest współfinansowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.Konferencja podsumowująca projekt: "Jaka polityka wobec Rosji? Perspektywa Polski i Niemiec" >>>

W ramach projektu ukazała się książka "Rosja dziś i jutro. Opinie polskich i niemieckich ekspertów", dostępna w polskiej >>>  i niemieckiej >>> wersji językowej.

Koordynator projektu:
Elżbieta Kaca
 (022) 556 42 87 begin_of_the_skype_highlighting              (022) 556 42 87      end_of_the_skype_highlighting 
elzbieta.kaca@isp.org.pl

 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter