Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polska, Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (2006)


Projekt stanowi kontynuację dwóch projektów ISP z 2006 roku badających wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców oraz Polaków i Francuzów. Ma na celu wspieranie relacji polsko-niemieckich i polsko-francuskich oraz współpracy państw Trójkąta Weimarskiego na rzecz pogłębionej integracji UE. Służy zdiagnozowaniu obecnych stosunków panujących między Polakami a Niemcami i Francuzami na poziomie społeczeństw oraz elit. Składa się z opracowania i wydania pracy monograficznej. W książce omawiane będą wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przez ISP w Polsce, Niemczech i we Francji w latach 2000-2006. Analizowane będą postawy tamtejszych elit oraz przedstawione wnioski na temat obecnych stosunków państw Trójkąta Weimarskiego.
 

Badania wizerunkowe

Konferencja Polska - Francja - Niemcy. Wzajemne postrzeganie i współpraca w ramach Unii Europejskiej. (6.XI.2006 r.)

 

Raporty pt. "Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu UE" oraz "Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu UE" dostępne są w księgarni ISP.

 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter