Status:

Projekt

Podziel się

Polska i Niemcy w oczach młodzieży. Wpływ udziału w wymianie młodzieżowej na postrzeganie sąsiada (2011)


Cel projektu:
Celem projektu jest zbadanie postrzegania stosunków polsko-niemieckich oraz drugiego kraju przez młodzież z Polski i z Niemiec oraz tego, jak udział w szkolnej i pozaszkolnej wymianie młodzieżowej wpływa na ten wizerunek.
Projekt nawiązywać będzie do poprzednich polsko-niemieckich badań wizerunkowych, zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w latach 2001, 2005-2006, 2008, 2009, 2010 i 2011 (więcej o tych badaniach tutaj).

Przebieg projektu:
Projekt będzie przebiegał w 2 etapach:

1.Metodologiczny warsztatprzygotowawczy (Warszawa, październik 2011)
Spotkanie warsztatowe poświęcone będzie szczegółowej merytorycznej koncepcji badania oraz ustaleniom organizacyjnym. W spotkaniu wezmą udział partnerzy projektu – ISP oraz PNWM – oraz zaproszeni eksperci niemieccy.
2. Badanie i jego analiza.Wydanie publikacji (wiosna – lato 2012)
Badanie ma odpowiadać na następujące pytania badawcze:
1. Jak młodzi Polacy i młodzi Niemcy postrzegają sąsiedni kraj i stosunki polsko-niemieckie?
2. Na ile udział w wymianie młodzieżowej (szkolnej i pozaszkolnej) wpływa na ten wizerunek?
3. Na ile wizerunek młodzieży różni się od wizerunku ogólnospołecznego?
Planowana metodologia zakłada przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych (focus group interview) z reprezentantami młodzieży Polski i Niemiec.
Wyniki badania zostaną opisane w raporcie wydanym w jęz. polskim i niemieckim.


Informacji na temat projektu udziela:
Małgorzata Fałkowska-Warska
Koordynator Projektów/Badacz w Programie Europejskim
e-mail: malgorzata.falkowska@isp.org.pl

Projekt finansowany przez:
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter