Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polscy deputowani w Parlamencie Europejskim. Podsumowanie pierwszej połowy 7. kadencji (2011-2012)


Cel projektu:
 

W ramach niniejszego badania podsumowujemy działalność polskich posłów w pierwszej części 7. kadencji Parlamentu Europejskiego. Przedstawiamy pozycję, jaką polscy posłowie zajmują w krajobrazie politycznym PE, analizę ich pierwszych dokonań, charakterystykę metod i stylów działania oraz wskazanie elementów, które utrudniają skuteczny wpływ na parlamentarne decyzje. Ponadto, szczegółowo analizujemy działalność polskich posłów w kilku wybranych dziedzinach: początek negocjacji nowej perspektywy finansowej, kwestie związane z kryzysem finansowym, polityka spójności, rynek wewnętrzny i polityka sąsiedztwa.
Celem badania nie jest wyczerpujące omówienie wszystkich działań podjętych przez polskich posłów w ramach wykonywania mandatu, ani nie jest stworzenie rankingu najskuteczniejszych posłów. Interesuje nas przede wszystkim udział posłów w procesie legislacyjnym. Analizując w jakim stopniu polskim posłom udało się wpłynąć na decyzje PE, staramy się zwrócić uwagę na czynniki sprzyjające skutecznemu wywieraniu wpływu.

Projekt nawiązuje do innych badań poświęconych pracy posłów do PE, które można znaleźć tutaj.

Przebieg projektu:
 
1.Realizacja badania (jesień 2011)
Przeprowadzenie wywiadów z polskimi posłami do PE oraz pracownikami PE, analiza danych przedstawionych na stronie internetowej PE oraz danych dostarczonych przez projekt Vote Watch, opracowujący analizy statystyczne wyników głosowań w PE.

2. Badanie i jego analiza. Wydanie publikacji (wiosna 2012)

16.01.2012 (poniedziałek, g. 11) w siedzibie ISP została zorganizowana konferencja prasowa, prezentująca część wyników badań (dostępne poniżej).


24.04.2012 r. odbyła się debata "Unijny budżet w czasach kryzysu", na której zaprezentowana została publikacja:

 
Informacji na temat projektu udziela:
Łukasz Wenerski, 22 556 42 87, lukasz.wenerski@isp.org.pl  


Projekt jest finansowany przez:
Fundację im. Friedricha Eberta

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter