Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polityka nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego: przypadek Polski (2007)


Instytut Spraw Publicznych w Warszawie oraz Regionalne Centrum Zapobiegania Konfliktom w Jordanii (RCCP) wspólnie realizują projekt "Polityka nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego: przypadek Polski".

Na politykę Polski wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego ma wpływ wiele czynników. Wynika to przede wszystkim z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej oraz sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Po pierwsze, Polska jest militarnie obecna na Bliskim Wschodzie (w Iraku i w Afganistanie). Po drugie, polskie siły pokojowe stacjonują w Lebanonie i na Wzgórzach Golan. Po trzecie, z przyczyn historycznych, Polska utrzymuje silne dwustronne stosunki z państwem Izrael. Po czwarte, Polska ma bardzo dobre relacje z Palestyńczykami oraz innymi arabskimi narodami. Po piąte, Polska wspiera inicjatywy pokojowe 'Kwartetu' (ONZ, USA, UE, Rosja). Po szóste, polska polityka zagraniczna przestrzega zasady 'demokratyzacji'  oraz aktywnie ją realizuje poprzez wspieranie innych krajów w drodze ku demokracji. Nowe inicjatywy polskiej polityki zagranicznej zostały zarysowane podczas wizyty Prezydenta Lech Kaczyńskiego w regionie na początku 2007 roku. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, że polska polityka wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego stanowi interesujący i znaczący przedmiot dla badań i analiz. Takie analizy powinny być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem polityki Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie oraz silnych transatlantyckich więzi Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

18 stycznia 2008 roku w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się seminarium, na którym zaprezentowano raport „Polityka nowych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego: przypadek Polski” („New EU Member States’ Policy towards the Izraeli-Palestinian Conflict: the Case of Poland”), przygotowany na zlecenie organizacji EuroMesco przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską oraz specjalistkę ds. tematyki bliskowschodniej Magdalenę Mughrabi („Polityka”).
Raport stanowi analizę polskiej polityki wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Powstał w oparciu o wywiady, które przeprowadzono z politykami, przedstawicielami dyplomacji oraz dziennikarzami w Polsce, Izraelu, Palestynie i Jordanii.
Podczas spotkania, próbę odpowiedzi na pytanie, jaka mogłaby być rola Polski, jako członka Unii Europejskiej w mediacji konfliktu bliskowschodniego podjęły autorki raportu oraz
Witold Waszczykowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Seminarium zakończyła ożywiona dyskusja z udziałem panelistów oraz gości.

New EU Member States' Policy towards the  Israeli-Palestinian Conflict: the Case of Poland Lena Kolarska-Bobińska Magdalena Mughrabi
 
Zaproszenie i program seminariumPodziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter