Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Politologiczne i socjologiczne aspekty przystąpienia Polski do strefy euro (2010)


Cel projektu
Celem projektu jest przedstawienie w formie raportu analizy socjologicznej i politologicznej dyskusji na temat przystąpienia Polski do strefy euro. W kolejnych częściach raportu analizie zostaną poddane:
  1. Sposób przedstawiania problematyki wprowadzenia euro w najważniejszych polskich mediach;
  2. Stanowisko polskiego rządu oraz najważniejszych partii politycznych wobec wprowadzenia euro, a także dynamikę prezentowanej argumentacji z uwzględnieniem m.in. kryzysu gospodarczo-finansowego;
  3. Zmiany nastawienia społecznego wobec wprowadzenia euro w przeciągu ostatnich lat;
  4. Kontekst europejskiego funkcjonowania wspólnej waluty.

Celem raportu będzie prześledzenie dyskusji na temat wprowadzenia euro w sposób zobiektywizowany i systematyczny, w oparciu o metodykę badań socjologicznych i politologicznych. Najważniejszym celem analizy jest wskazanie na kontekst polityczny oraz na wpływ argumentów ekonomicznych na społeczne postrzeganie problemu. Jednym z celów szczegółowych będzie ocena, na ile dyskusja była merytoryczna, a na ile podporządkowana celom politycznym, niezwiązanym z  uwarunkowaniami ekonomicznymi. Zostaną także przedstawione najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze wpływające na krajową dyskusję o wprowadzeniu wspólnej waluty. Podjęta zostanie próba interpretacji sposobu powiązania tych wydarzeń z argumentami przedstawianymi w trakcie debaty społecznej.

Termin realizacji projektu
styczeń 2010 - czerwiec 2010

Projekt współfinansowany przez
Narodowy Bank Polski

 

 

Działalność Instytutu Spraw Publicznych jest wspierana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Europa dla obywateli  2007-2013.Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter