Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polacy o Unii Europejskiej i Traktacie Konstytucyjnym (2006)Ogłoszony w czerwcu 2005 roku po przegranych referendach konstytucyjnych we Francji i Holandii okres refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej miał rozpocząć nowy etap w budowaniu wspólnej Europy. W większości państw członkowskich rozpoczęto dyskusje na temat możliwości wyjścia z kryzysowej sytuacji. Debatowano o tym, czym jest i czym być powinna Unia Europejska w XXI wieku. W Polsce kwestie europejskie nie odegrały praktycznie żadnej roli w kampaniach wyborczych 2005 roku, a Traktat Konstytucyjny traktowany był przez długi okres jako niewarty głębszego zastanowienia.

W 2005 roku mieliśmy w Polsce do czynienia z sytuacją paradoksalną. Z jednej strony badania opinii publicznej wskazywały, że odsetek Polaków popierających integrację europejską był niezwykle wysoki i wynosił aż 80%. Z drugiej strony, ci sami Polacy wybrali najbardziej eurosceptyczny parlament w swej historii po 1989 roku. Uformowany rząd koalicyjny postrzegany był i jest, głównie za granicą, jako wyrazisty przeciwnik ścisłej integracji europejskiej.

Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zbadał społeczną percepcję Unii Europejskiej, Traktatu Konstytucyjnego oraz poszczególnych rozwiązań politycznych mających na celu wyjście Europy z obecnej sytuacji kryzysowej.

 

Raport

 

Prezentacja wyników badań

 Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter