Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Partnerstwo Wschodnie - ocena działania (2011)


Cel projektu:

Dwa lata po inauguracji Partnerstwa Wschodniego Instytut Spraw Publicznych podjął się podsumowania dotychczasowych osiągnięć inicjatywy oraz dyskusji nad dziedzinami, które wymagają poprawy. 

Przebieg projektu:

1. Przeprowadzanie badań oraz przygotowanie "policy paper" zawierającego rekomendacje odnośnie poprawy funkcjonowania Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW. Dokument "Eastern Partnership Civil Society Forum & how to improve it" zaprezentowany został podczas konferencji zorganizowanej przez ISP w czerwcu 2011 r. 
2. Zorganizowanie konferencji "Dwa lata Partnerstwa Wschodniego - rezultaty i perspektywy", która odbyła się 8 czerwca 2011 r. w siedzibie Fundacji Stefana Batorego.
3. Przygotowanie "policy paper" na temat oceny rozwoju Partnerstwa Wschodniego, którego publikacja przewidziana jest na sierpień 2011 r.
 

Instytut Spraw Publicznych będąc uczestnikiem Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego aktywnie włącza się w działania mające na celu podkreślenie roli i znaczenia społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Wschodniej


Projekt finansowany przez
Fundację Heinricha Bölla w Polsce

Informacji na temat projektu udziela:
Elżbieta Kaca
Koordynator Projektów/Badacz w Programie Europejskim
tel: (48-22) 556 42 87
fax: (48-22) 556 42 62
e-mail: elzbieta.kaca@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter