Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Partnerstwo - równe szanse dla kobiet i mężczyzn (2011-2012)


Program Prawa i Instytucji Demokratycznych w Instytucie Spraw Publicznych od lipca 2011 roku do października 2012 roku realizował projekt „Kobiety i mężczyźni: partnerstwo w rodzinie – partnerstwo w życiu publicznym”, który zdobył drugie miejsce w konkursie The PASOS Think-Tank Achievement Award 2012 na najlepszą inicjatywę pozarządową. Projekt wpisuje się w toczącą się od dłuższego czasu dyskusję dotyczącą obecności kobiet  w sferze publicznej. Głównym zamysłem projektu było zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób podział ról i obowiązków w życiu rodzinnym przekłada się na życie zawodowe oraz na uczestnictwo w życiu publicznym kobiet i mężczyzn. 

Wykorzystując doświadczenia polskie i zagraniczne, opracowaliśmy rekomendacje dotyczące skutecznych sposobów godzenia ról rodzinnych i zawodowych, które przyczynią się do promowania równości płci w naszym kraju. Przede wszystkim podjęliśmy temat partnerstwa w nastepujących obszarach życia społecznego:

Media
Nasze postrzeganie rzeczywistości w dużej mierze kształtują przekazy medialne, które otaczają nas nieustannie poprzez programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, informacje w Internecie. Wizerunek kobiet w tych programach silnie wpływa na ich pozycję w społeczeństwie i aspiracje młodych dziewcząt. 
więcej>>
Polityka
Kobiety starają się już od dawna przebić do świata polityki, stereotypowo uznawanego za pole działalności mężczyzn. Decyzje polityczne dotyczą wszystkich, dlatego warto by w ich podejmowaniu brały udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W ramach naszych projektów
monitorujemy mechanizm kwotowy oraz inne działania nastawione na zwiększenie udziału kobiet w polityce.
więcej>>
Rodzina
Dopóki mężczyźni nie przejmą części obowiązków domowych, kobiety nie będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym - równy podział zadań w gospodarstwie domowym spowoduje, że większą część energii i czasu kobiety będą mogły poświęcić na uczestnictwo w innych obszarach życia społecznego.
więcej >>
Rynek pracy
Kobiety na rynku pracy zajmują różnorodne pozycje. Niektóre są pracownicami supermarketów, inne menadżerkami w korporacjach.  Pracują w sektorze państwowym lub publicznym. Jedne pełnią funkcje usługodawcze, inne kierownicze. Prowadzą własną działalność gospodarczą albo mają nad sobą szefa.  Wiele z nich pozostaje bez pracy. Sprawdzamy jak może wyglądać partnerstwo w różnych sytuacjach zawodowych kobiet i mężczyzn.
więcej>>
Organizacje pozarządowe
Wiele organizacji pozarządowych realizuje projekty skierowane do kobiet. Tematyka równości płci i równouprawnienia pojawia się często w działaniach NGO'S-ów. Czy jednak sam trzeci sektor realizuje politykę równości? Jak wygląda partnerstwo w organizacjach pozarządowych?

więcej>>

Działania we wszystkich pięciu obszarach prowadzimy w ścisłej współpracy z naszymi partnerami >>>

Partnerstwo na facebooku >>>

Nasze działania kontynuujemy w ramach Obserwatorium Równości Płci>>>


Projekt finansowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter