Status:

Projekt

Podziel się

Parlament Europejski - bliski czy daleki? Badanie dotyczące wiedzy i opinii Polaków na temat PE oraz chęci uczestnictwa w wyborach w 2014 r. (2013)


Okres realizacji: czerwiec-listopad 2013

Cel projektu: 

Instytut Spraw Publicznych od wielu lat prowadzi badania dotyczące poziomu wiedzy oraz opinii Polaków na temat przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polska zajmuje niechlubne, przedostatnie miejsce w UE jeżeli chodzi o frekwencję w wyborach do PE. Szczególnie niechętnie biorą udział w wyborach młodzi Polacy, dlatego zmobilizowanie ich do udziału w wyborach jest dużym wyzwaniem.
 
W związku ze zbliżającymi się wyborami do PE w maju 2014 r., Instytut Spraw Publicznych realizuje projekt, którego celem jest poznanie oczekiwań, świadomości i wiedzy najmłodszych wyborców o PE.Projekt  przewiduje przeprowadzenie dyskusji z osobami w wieku 18-25 lat oraz tymi powyżej 25 roku życia, żeby zobaczyć różnice w ich postawach wobec wyborów do PE i wiedzy o PE. Wywiady odbędą się w województwie wielkopolskich i podkarpackim w miejscowościach o różnej wielkości. Głównymi tematami poruszanymi podczas rozmów, będą sprawy związane z uczestnictwem w wyborach i ewentualnymi przyczynami absencji, powszechną wiedzą na temat PE, czynnikami mogącymi wpłynąć na większe zainteresowanie ankietowanych tematyką europejską i wyborami w 2014 r.
 
Informacje uzyskane w ramach projektu będą porównywane z wynikami badań sondażowych z poprzednich latach. Dzięki czemu zostaną osiągnięte bardziej szczegółowe dane; odnośnie  przyczyn nieobecności najmłodszych grup badanych podczas wyborów oraz zakresu ich wiedzy o instytucjach unijnych.
 
Etapy projektu:

  1. Przeprowadzenie badań fokusowych dotyczących wiedzy i opinii Polaków na temat PE oraz zamiaru udziału w wyborach w 2014 roku
  2. Przygotowanie raportu zawierającego wyniki badań, wnioski i rekomendacje
  3. Prezentacja rezultatów podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

Czytaj powstały w ramach projektu raport:

 
Projekt współfinansowany i realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
 

 
Koordynator projektu:
Anna Jezierska
Analityk/Koordynator projektów Program Europejski
e-mail: anna.jezierska@isp.org.pl
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter