Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług


We współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi Instytut Spraw Publicznych podjął inicjatywę stworzenia informatora, który w jasny i przystępny sposób zaprezentuje temat zjawiska dyskryminacji i sposobów jego przeciwdziałania. Podręcznik oparty będzie o bogate doświadczenie partnerów zdobyte w wyniku prowadzenia badań nad zagadnieniem równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością.
Bezpośrednią grupą docelową dla podręcznika będą mieszkańcy Warszawy, którzy w wyniku pracy (branża hotelarska, rozrywkowa, gastronomiczna, kulturalna) mają bezpośredni kontakt z osobami narażonymi na zachowania dyskryminacyjne (kobiety, osoby starsze, cudzoziemcy, niepełnosprawni, wyznawcy różnych religii).

Partnerzy:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Na tej stronie są dostępne dwie wersje "Inspiratora równościowego" - podstawowa i rozszerzona 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter