Status:

Projekt

Podziel się

Online Academy


Mija dziewięć lat od momentu wejścia do UE państw Europy Środkowej i Wschodniej. W tym czasie przeobraziły się one z nowych członków, usiłujących nauczyć się jak funkcjonuje UE, w aktywne politycznie państwa o rozwijających się gospodarkach. Ich głos jest jednak nadal bardzo słabo słyszalny w państwach piętnastki, podczas gdy znaczenie tych krajów dla przyszłości UE rośnie. Jest zbyt mało dyskusji, co Warszawa, Praga czy Ryga ma do powiedzenia. Jest także zbyt rzadko brane pod uwagę, że region nie zawsze mówi jednym głosem, że czasami występują duże różnice opinii i działań podjętych w danym kraju. Przykładem może być podejście do wejścia do strefy euro - Słowacja już do niej dołączyła, Łotwa planuje wejście w 2014 r., Polska dopiero zaczyna dyskutować na ten temat, a Czechy na razie w ogóle nie planują wprowadzenia waluty euro.

Fundacja Bertelsmanna postanowiła ułatwić zapoznanie się z opiniami ekspertów wiodących think tanków Europy Środkowej i Wschodniej, tworząc stronę internetową pt. Online Academy. Znajdzie się na niej lista najważniejszych think tanków, linki do najnowszych publikacji poruszających tematykę reform instytucjonalnych UE i unijnej polityki zagranicznej, a także wybór najważniejszych blogów i portali o tematyce europejskiej z naszego regionu.

Instytut Spraw Publicznych jest parterem tego projektu.

Kontakt:
Agnieszka Łada
tel. (48 22) 556 42 88
agnieszka.lada@isp.org.pl 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter