Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Ocena funkcjonowania Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii


Opis projektu badawczego:


Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku  (dalej: UPN), mówiący o karaniu za posiadanie jakiejkolwiek ilości nielegalnej substancji psychoaktywnej, od początku był – i jest nadal – źródłem wielu kontrowersji. W 2008 roku przestępstwa z UPN stanowiły około 5,3% (57 382) wszystkich przestępstw stwierdzonych w tym roku w Polsce (1 082 067), a przestępstwa z art. 62 – około 2,8% (30 548) tych przestępstw. Przestępstwa z art. 62 stanowiły ponad połowę (53,2%) przestępstw stwierdzonych z UPN .

Celem projektu, zrealizowanego przez eksertów Instytutu Spraw Publicznych między kwietniem i listopadem 2009, było znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Jak wygląda sposób realizacji art. 62 UPN w praktyce instytucjonalnej (tzw. law in action)?
  • Jakie są koszty (czas i nakłady finansowe) związane z realizacją art. 62 UPN w praktyce instytucjonalnej?
Zmierzając do realizacji założonych celów, przeprowadziliśmy analizę danych zastanych, zrealizowaliśmy 18 wywiadów pogłębionych z funkcjonariuszami policji, prokuratury, słuzby więziennej, a także z sędziami i kuratorami sądowymi. Przy wspoarciu firmy PBS DGA zrealizowaliśmy również ogólnopolski sondaż z przedstawicielami losowo wybranych instytucji,  które mają kontakt z osobami zatrzymanymi w wyniku wyroków z UPN.

Termin realizacji projektu - 2009.

Projekt finansowany przez:
Global Drug Policy Program, Open Society InstitutePartnerzy
(test)
 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter