Status:

Projekt archiwalny

Podziel się
Ideą projektu jest zwiększenie potencjału wspólnoty samorządowej Dąbrowy Górniczej w zakresie konsultacji społecznych.  
Działania projektu obejmują:
 - partycypacyjne wypracowanie standardów konsultacji – regulaminu konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego
 - wyszkolenie przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w zakresie stosowania standardów konsultacji społecznych
- doradztwo
- działania informacyjno-edukacyjne, w tym uruchomienie portalu konsultacyjnego
 - upowszechnienie doświadczeń dot. budżetu partycypacyjnego wśród 20 innych JST.
Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa Fundacji Instytut Spraw Publicznych (lider), Gminy Dąbrowa Górnicza oraz Fundacji  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego -  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

POKL UE LOGO

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter