Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Obywatel i Prawo VII edycja (2012-2013)


 

Program „Obywatel i Prawo” jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych na rzecz poszerzania dostępu obywateli do pomocy prawnej i aktywizacji obywatelskiej. 
 
Od początku istnienia Program „Obywatel i Prawo” wspiera działania organizacji społecznych, prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie, organizując konkursy grantowe. W latach 2002–2012 przyznaliśmy 132 dotacje dla podmiotów trzeciego sektora i szkół wyższych zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim, a ogólna kwota grantów wyniosła ponad 5,5 miliona złotych. Projekty zrealizowane dzięki wsparciu ze środków programu pozwoliły udzielić ponad 160 tysięcy porad prawnych i obywatelskich. VII edycja konkursu grantowego została ogłoszona w sierpniu 2012r. Wybrane projekty będą realizowane do końca października 2013r.
 
Nowym elementem programu jest Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych na rzecz uwzględnienia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w funduszach strukturalnych UE na lata 2014-2020.

Program „Obywatel i Prawo” działa także na rzecz systemowych zmian, związanych z dostępem do pomocy prawnej, obejmujących zarówno pomoc przedsądową, jak i pomoc prawną na etapie sądowym. Tą tematyką zajmuje się  Rada Ekspertów. Rada ma za zadanie formułowanie rekomendacji na rzecz modelowych rozwiązań na rzecz polepszenia dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.
Forum „Aktywny Obywatel” to niezależne ciało opiniotwórcze zajmujące się badaniami nad barierami ograniczającymi frekwencję wyborczą oraz wypracowaniem i upowszechnianiem rekomendacji na rzecz poprawy aktywności wyborczej obywateli. 

Zapraszamy lokalnych liderów poradnictwa do Programu Liderzy PAFW

 

Kontakt:
koordynacja programu, konkurs grantowy:
Agata Winiarska,
telefoniczny: poniedziałki i czwartki, godz. 14-17,
tel. (22) 556 42 60 (61), fax. (22) 556 42 62,
e-mail: prawo@isp.org.pl (każdy dzień roboczy)

Rada Ekspertów, Forum "Aktywny Obywatel", PWOP:
Katarzyna Renaud, 22 5564261
e-mail: isp@isp.org.pl


"Obywatel i Prawo" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.Patron medialny:Zobacz też:

Obywatel i Prawo VI 
Publikacja "Obywatel i Prawo VI. Wybrane problemy i rekomendacje" >>>

Obywatel i Prawo V

Obywatel i Prawo IV

Obywateli i Prawo III

Obywatel i Prawo IIPodziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter