Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Obywatel i Prawo V edycja (2009-2010)

Program „Obywatel i Prawo” V edycja

Obywatel i Prawo V jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych. Głównym celem Programu „Obywatel i Prawo”  od jego powstania w 2002r. jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

Cele szczegółowe Programu to: zapewnienie wybranym organizacjom pozarządowym świadczącym poradnictwo prawne i obywatelskie finansowego i merytorycznego wsparcia ich działań; rozwinięcie i rozpowszechnianie rozwiązań systemowo zwiększających dostęp obywateli do informacji i pomocy prawnej; rozwinięcie i rozpowszechnianie metod zwiększających aktywność wyborczą obywateli.

W ramach V edycji Programu (2009–2010) realizowane były trzy równoległe działania:

•    Konkurs grantowy będący finansowym i merytorycznym wsparciem dla poradniczych organizacji
pozarządowych;

•    prace Rady Ekspertów służące opracowywaniu rekomendacji i wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej;

•    prace Forum „Aktywny Obywatel formułujące rekomendacje na rzecz poprawy frekwencji wyborczej obywateli.

15 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach V edycji Programu Obywatel i Prawo. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tego wydarzenia.


Reforma nieodpłatnej pomocy prawnejKontakt:
Koordynacja programu, konkurs grantowy:
Agata Winiarska, tel. 0 22 556-42-60,

Rada Ekspertów:
Jarosław Zbieranek, tel. 0 22 556-42-73 

Forum „Aktywny Obywatel”:
Małgorzata Grabarek, tel. 22 556-42-92 

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, V piętro
00-031 Warszawa
tel. (22) 556-42- 60 (recepcja)
fax: (22) 556-42-62
e-mail: prawo@isp.org.pl

Agata Winiarska (red.) Obywatel i Prawo 2002-2010 (pdf)

Agata Winiarska (red.) Obywatel i Prawo. Raport z realizacji czwartej edycji programu(pdf)


"Obywatel i Prawo" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.


Zobacz też:
Obywatel i Prawo VII
Obywatel i Prawo VI
Obywatel i Prawo IV
Obywatel i Prawo III
Obywatel i Prawo II


zdjęcie: PAFW

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter