Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Obywatel i Prawo IV edycja (2008-2009)
„Obywatel i Prawo IV” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych. Głównym celem Programu „Obywatel i Prawo IV” jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.
     Cele szczegółowe Programu to: zapewnienie wybranym organizacjom pozarządowym świadczącym poradnictwo prawne i obywatelskie finansowego i merytorycznego wsparcia ich działań; rozwinięcie i rozpowszechnianie rozwiązań systemowo zwiększających dostęp obywateli do informacji i pomocy prawnej; rozwinięcie i rozpowszechnianie metod zwiększających aktywność wyborczą obywateli.

     W ramach IV edycji Programu (2008–2009) realizowane były trzy równoległe działania:

  • konkurs grantowy będący finansowym i merytorycznym wsparciem dla poradniczych organizacji pozarządowych;
  • prace Rady Ekspertów służące opracowywaniu rekomendacji i wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej;
  • prace Forum „Aktywny Obywatel” formułujące rekomendacje na rzecz poprawy frekwencji wyborczej obywateli.

Kontakt:

Agata Winiarska, tel. 0 22 556-42-75 (60), Koordynacja Programu, Konkurs grantowy:

Jarosław Zbieranek, tel. 0 22 556-42-73, Rada Ekspertów i Forum „Aktywny Obywatel”:

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, V piętro
00-031 Warszawa

tel. (22) 556-42- 60 (recepcja)
fax: (22) 556-42-62
e-mail:
prawo@isp.org.pl

 

Agata Winiarska (red.) Obywatel i Prawo. Raport z realizacji czwartej edycji programu. (pdf)

"Obywatel i Prawo" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Zobacz też:
Obywatel i Prawo VII
Obywatel i Prawo VI
Obywatel i Prawo V
Obywatel i Prawo III
Obywatel i Prawo IIPodziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter