Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Obraz Europy - seria telewizyjnych programów talk show w autonomicznej Republice Krymu
 

Projekt ma na celu zainteresowanie mieszkańców Krymu tematyką reform europejskich a w szczególności planami stopniowego wprowadzania tychże reform na Ukrainie. Jednym z zadań projektu będzie umożliwienie krymskim dziennikarzom, ekspertom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych czerpania z doświadczeń ich odpowiedników z krajów unii europejskiej w zakresie informowania społeczeństwa o wdrażaniu i efektach reform oraz badania ich  percepcji w społeczeństwie.

 
Przez czas trwania projektu od sierpnia do października 2009 roku krymska telewizja ‘Chornomorska’ będzie nadawała serię  dwunastu programów w formule talk show.

 

W pierwszej fazie projektu w lipcu 2009 roku podczas wizyty w Polsce uczestnicy z Krymu dowiedzą się jak skutecznie informować ukraińskie społeczeństwo o możliwościach unijnych reform. W szczególności pogłębione zostaną zagadnienia będące tematem planowanych programów telewizyjnych,  takie jak:

• W jakim stopniu, pod względem świadomości historycznej, społecznej, politycznej, kulturalnej, Ukraińcy są narodem europejskim?
• Regionalny rozwój gospodarczy
• Lokalne samorządy, transparencja i odpowiedzialność  władz lokalnych
• Nie można budować europejskiego społeczeństwa bez organizacji pozarządowych. Rola organizacji w kreowaniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego.
• ‘’Przecież mamy wodę, gaz, ogrzewanie...’’ Ale na jak długo ?
       Usługi komunalne, rozwój infrastruktury, efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi.
• Czy musimy żyć na śmietniku? Projekty ekologiczne i ich wdrażanie
• Krym – następny europejski kurort wypoczynkowy?
• Europejska wieś  – rozwój czy wymieranie?
• Darmowy system opieki medycznej; ochrona praw pacjenta.
• Edukacja europejska; metody finansowania szkolnictwa, rozwój szkół wiejskich, europejskie programy wymiany uniwersyteckiej.
• Opieka społeczna; polityka zatrudnienia, reforma rent i emerytur, sytuacja osób niepełnosprawnych
• Ochrona praw człowieka; sytuacja w sądownictwie.
 

Druga fazą projektu będzie telewizyjna prezentacja wyżej wymienionych programów, w których udział wezmą dziennikarze i eksperci z Ukrainy uczestniczący w wizytach studyjnych.
Polscy eksperci również zostaną zaproszeni do udziału w programach, aby podzielić się swoimi doświadczeniami na temat przekazywania informacji o reformach. 

 

Partnerzy projektu:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
TV „Chornomorska”

Projekt jest współfinansowany z programu East – East Fundacji im. Stefana Batorego

 

Notatka z wizyty studyjnej ukraińskich dziennikarzy i ekspertów z Krymu

 

W dniach 20 – 27 lipca br. Instytut Spraw Publicznych gościł grupę dziewięciu ukraińskich dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu lokalnego. Wizytę koordynowali Elżbieta Kaca oraz Michał Tudorowski (staż), dokładając wszelkich starań, aby goście zza wschodniej granicy mogli jak najbardziej efektywnie spożytkować czas spędzony w Warszawie.
 

Celem wizyty studyjnej było jak najszersze zaznajomienie jej uczestników z działalnością instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych w Polsce oraz przekazanie polskich doświadczeń w zakresie budowy demokratycznego ustroju, transformacji oraz integracji z instytucjami euroatlantyckimi, Unią Europejską oraz NATO. Bazując na szeregu wykładów, wizyt w poszczególnych instytucjach oraz uczestnicząc w warsztatach dziennikarskich, grupa Ukraińców  wyniosła cenne doświadczenia, służące budowie wyższych standardów demokratycznych. W okresie sierpień-październik 2009 roku stworzy natomiast serię reportaży pt. „Wszystko jest możliwe” dotyczących dyskusji nad wdrożeniem na Ukrainie reform podobnych do tych, które zaszły w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.

 

Część teoretyczna wizyty opierała się na serii wykładów pracowników naukowych oraz urzędników administracji publicznej. Jakub Wiśniewski z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zaznajomił uczestników z korzyściami, płynącymi z polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, odpowiadając także na szereg skomplikowanych pytań na temat priorytetów polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej w 2011 roku czy wykorzystywania środków unijnych.

 

O korzyściach płynących z uczestnictwa Polski w unijnych programach stypendialnych oraz wymiany międzynarodowej, a także o postępującej modernizacji i umiędzynarodowieniu uczelni wyższych w Polsce opowiedzieli natomiast pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Anna Górska z Ośrodka Studiów Wschodnich przedstawiła główne problemy polskiej polityki wschodniej i jej usytuowanie w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Z kolei Jan Piekło, prezes Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej przeprowadził interesującą dyskusję dotyczącą trudnych relacji polsko – ukraińskich.

Nie zabrakło także problematyki ochrony praw człowieka, którą przeanalizowali Lenur Kerimov z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Nasrin Khan z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Z kolei Marek Rymsza (Instytut Spraw Publicznych) opowiedział o funkcjonowaniu sektora organizacji pozarządowych w Polsce a Anna Samel z Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiła prezentację praktycznych aspektów działalności polskiej organizacji pozarządowej.

 

W części praktycznej, grupa dziennikarzy oraz ekspertów wizytowała Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz więzienie na Służewcu w Warszawie.

Dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji, zainteresowane osoby mogły zadać pracownikom Biura Współpracy z Zagranicą szereg pytań, dotyczących przemian w polskiej policji, przeanalizować dane dotyczące ilości przestępstw czy zaznajomić się z głównymi problemami i wyzwaniami, stojącymi przed tą służbą mundurową w ciągu najbliższych lat. Z kolei pracownicy Komendy w Legionowie zapoznali uczestników z warunkami, w jakich przebywają osoby zatrzymane oraz aresztowane.

 

Grupa studyjna odwiedziła również College of Europe w Natolinie, gdzie zapoznała się z funkcjonowaniem tej instytucji jak i Centrum Europejskiego Natolin, którego reprezentant Joanna Kędzierska przedstawiła programy współpracy dla dziennikarzy.

 

Na specjalne życzenie grupy odwiedziliśmy również schronisko dla zwierząt bezdomnych Paluch, co było motywowane brakiem takich instytucji na Ukrainie.

 

Wizytę zakończyły warsztaty dziennikarskie w Instytucie Spraw Publicznych, które dzięki ogromnemu zaangażowaniu redaktora Sławomira Matczaka (TVP INFO), nie tylko zainteresowały, ale także zainspirowały naszych ukraińskich przyjaciół do stosowania nowych form wymiany informacji czy reportażu.

 

Jesteśmy przekonani, iż wizyta studyjna Ukraińców z Krymu, którzy będą mieli możliwość podzielenia się wiedzą, dotyczącą funkcjonowania instytucji państwowych oraz aktywności Polski w Unii Europejskiej, w swoich środowiskach oraz w trakcie programów telewizyjnych emitowanych w odstępach cotygodniowych wpłynie pozytywnie zdynamizowanie demokratycznych przemian na poziomie lokalnym oraz krajowym na Ukrainie.Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter