Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Nowe perspektywy polityki innowacyjnej Unii Europejskiej po roku 2013 (2008)


Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie przez eksperta ISP, dr. Tomasza G. Grosse opinii na temat czterech najbardziej aktualnych dokumentów europejskich dotyczących polityki innowacyjnej UE oraz zaprezentowanie wynikających z nich wniosków dla przyszłego kształtu polityki innowacyjnej (po 2013 r.). Poznanie tym samym głównych trendów i poglądów panujących wśród decydentów unijnych (przede wszystkim w Komisji Europejskiej) pozwoli na odniesienie ich do polskich warunków oraz wypracowanie polskiego stanowiska. 

Szczególna uwaga poświęcona zostanie następującym zagadnieniom:
- jaki może być wkład polityki innowacyjnej w realizację strategii lizbońskiej? Czy sposobem zwiększenia efektywności realizacji ma być zwiększenie budżetu tej polityki czy też poprawa zarządzania? Jak wzmocnić jej realizację w krajach o słabych systemach innowacji, niewielkich dochodach budżetowych i niskich nakładach na naukę i innowację?

- jaki może być wkład regionów w realizację badań naukowych i innowacji? Jaki powinien być sposób koordynacji między polityką innowacyjną, a polityką spójności?

- jak należy ocenić propozycje dotyczące Europejskiej Przestrzeni Badawczej? Jakie jest znaczenie tego projektu w słabiej rozwijających się krajach z Europy Środkowo-Wschodniej?

Opinie będą dotyczyć następujących dokumentów:
1. Komunikatu Komisji Europejskiej: Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom – Wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy (COM(2007) 474)
2. Dokument Komisji Europejskiej z 2007 roku dotyczący transferu wiedzy z instytucji naukowych do gospodarki (COM(2007) 182)
3. Zielona księga Europejskiej przestrzeni badawczej (COM(2007) 161)
4. Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu tzw. wspólnego programowania  (COM(2008) 468)

Termin realizacji:
listopad 2008 - styczeń 2009

Projekt finansowany przez:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Norweski Mechanizm Finansowy

                    

       

 


Kontakt:
Elżbieta Kaca
elzbieta.kaca@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter