Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Nowe metody zarządzania (New Modes of Governance) (2004-2008)Celem projektu NEWGOV było badanie transformacji sposobów zarządzania w Europie (a także poza nią) poprzez mapowanie, ocenę i analizę pojawiania się i ewolucji tego, co nazywamy “Nowymi Metodami Zarządzania” (ang. New Modes of Governance – NMG). Poprzez nowe metody zarządzania mamy na myśli szerokie spektrum innowacji i trasformacji, którym podlegają instrumenty, metody, sposoby i systemy zarządzania współczesnych państwach oraz gospodarkach – w szególności w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich.
Konsorcium NEWGOV przyczyniło się do stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznym poprzez kształtowanie struktury badań na poziomie europejskim oraz integrację poprzednio rozproszonych ekspertów w ustystematyzowaną, ogólnoeuropejską całość.
W ramach międzynarodowego projektu badawczego New Modes of Governance ISP zajmowało się analizą stopnia zastosowania nowych metod zarządzania zadaniami publicznymi (m.in. zarządzanie partycypacyjne, prywatyzacja i urynkowienie zadań państwa, decentralizacja zarządzania) w nowych krajach Unii Europejskiej. Na przykładzie Polski, Litwy i Estonii analizujemy kulturowe, historyczne i społeczne warunki przydatności tych metod, oraz optymalne sposoby ich implementacji. Projekt jest finansowany ze środków Szóstego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W ramach projektu 26.10.2007 w Warszawie odbyło się seminarium pt. "New Modes of Governance in the New and Old Member States - Similarities and Differences" (informacja w j. angielskim)
Więcej informacji na stronie www.eu-newgov.org
 
W przygotowaniu:
 • książka pt. "Nowe Metody Zarządzania w państwach Unii Europejskiej" pod redakcją Leny Kolarskiej-Bobińskiej "
Publikacja Instytutu Spraw Publicznych przedstawia polskim czytelnikom przykładowe artykuły dotyczące nowych metod zarządzania. Teksty zostały opracowane w ramach konsorcjum naukowców europejskich działających pod kierunkiem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji i finansowane w ramach 6 programu ramowego UE. Celem publikacji jest przedstawienie tematyki nowych metod zarządzania funkcjonujących zarówno na poziomi unijnym, jak również w państwach członkowskich.
 

Raporty opracowane w ramach projektu (w języku angielskim):
Etap drugi: delegowanie zadań publicznych niezależnym agencjom (2006-2007):
 • Case Study: The Agricultural Paying Agency, Slovakia
 • Case Study: The National Paying Agency in Lithuania
 • Case Study of an Executive Agency in Poland: Between Political Culture, Europeanization and Modernization Challenges
 • Challenges of the Common Agricultural Policy Management. The Role of Agencies. Conditions of Implementing CAP in Poland
 • Agency System in Poland after 1989 - Background paper to Phase Two of the IPA study
 • Agencies and Agency Systems - Background paper to Phase Two of the IPA study
 • New Modes of Governance in agencies implementing UE policies: examples of Europeanization in 3 new EU Member States
 • Report on the Final Seminar of the project: Delegation of public tasks to independent agencies in EU member states: Poland and Lithuania
Etap pierwszy: Dialog społeczny i obywatelski (2004-2005):
 • New Modes of Governance in New European Union Member States. A report on social dialogue in selected European Union countries
 • Tripartite Commission, Effectiveness, Legitimacy and Pathologies of Weak States: Case Study Report Estonia
 • Civic Dialogue in Poland – Consultations of the Draft of the National Development Plan 2007–2013
 • Tripartite Commission, Effectiveness, Legitimacy and Pathologies of Weak States: Case Study Report Lithuania
 • Tripartite Commission, Effectiveness, Legitimacy and Pathologies of Weak States: Case Study Report Poland
 • Report of the Interim Seminar Civic and Social Dialogue in New Member Countries of the EU
Inception Report: Democratization, Capture of the State and New Forms of Governance in CEE countries
 
Report of the Opening Seminar 
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter