Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii


Projekt ma na celu wsparcie środowisk polonijnych (ze szczególnym uwzględnieniem „nowej”, poakcesyjnej Polonii), poprzez wypracowanie narzędzi, wskazówek i rekomendacji stymulujących ich uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym w Wielkiej Brytanii. Pomimo szeregu badań na temat „starej” Polonii nowe formy partycypacji Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 r. nie zostały poddane pogłębionej analizie. Diagnoza aktywności społecznej Polaków w Wielkiej Brytanii pozwoli więc docelowo na tworzenie efektywnych strategii wspierania Polonii w tym kraju.
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 

  • Zgromadzenie i analiza danych zastanych na temat partycypacji obywatelskiej, które ukażą się jako część publikacji książkowej powstałej w ramach projektu.
  • Analizy na temat sposobów aktywizowania diaspor w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii
  • Badanie jakościowe przeprowadzone na Polakach przebywających na terenie Wielkiej Brytanii oraz na przedstawicielach społeczeństwa przyjmującego.
  • Zaplanowane wywiady obejmą trzy bloki tematyczne: partycypację polityczną Polonii, partycypację formalną oraz nieformalną. Po dogłębnej analizie zostaną  opublikowane w formie raportów cząstkowych.
  • Sporządzenie multimedialnej publikacji pod roboczym tytułem „Inspirator dla Polaków w Wielkiej Brytanii”.

 
Wyniki badań dostarczą cennych informacji na temat dotychczasowych doświadczeń Polonii w obszarze partycypacji, które zostaną szeroko rozdystrybuowane wśród władz centralnych i lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w obu krajach.

Okres realizacji projektu: sierpień – grudzień 2013 r.

 
Publikacja "Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wilekiej Brytanii"


Dalszych informacji na temat projektu udziela Karolina Grot, Koordynator Programu Polityki Migracyjnej/Analityk  (e-mail: karolina.grot@isp.org.pl, tel. 22-556-42-78).
 

Projekt „Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii”
jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter